Beschermd Land­schaps­ge­zicht Oldambt


11 september 2007

Commissie Omgeving en Milieu
12 september 2007

Onderwerp: Beschermd Landschapsgezicht Oldambt

De Partij voor de Dieren dankt beide insprekers voor hun inbreng en bedankt de Bond Heemschut en de werkgroep Oldambt voor het werkbezoek dat de commissieleden vorige week aan het gebied hebben gebracht. Wat daar in elk geval erg duidelijk wordt en wat nu ook weer blijkt, is dat het Oldambt een gebied is dat zeer de moeite waard is om te beschermen. Het is een wereldwijd uniek gebied. Natuurlijk zijn er ook andere gebieden in de provincie die het beschermen waard zijn. Daar zou de PvdD later graag eens over willen discussiëren. In dit geval is echter te zien dat de bedreigingen voor het Oldambt erg snel gaan. Én de ontwikkelingen lijken binnenkort onomkeerbaar te zijn. Te zien is een grote aanleg van bomen langs wegen en gebouwen, zichtlijnen die doorbroken worden, varkens die zich opstapelen. Al met al gebeurt daar nogal wat.

De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de opmerking van GroenLinks over de Graanrepubliek. De grauwe kiekendief is voor een groot deel afhankelijk van het landschap van het Oldambt, met name van het graan. Daar waar men dit ziet veranderen in grasvlakten, monotone grassoorten en veel maïs is dat ook een bedreiging voor die specifieke soort.

We zien op dit moment in het gebied snelle afbraak van bestaande boerderijen en het even snel verrijzen van grote schuren waar niet zo veel mensen beter van worden. Het landschap wordt daardoor ook sterk aangetast. En de aantasting dreigt verder te gaan, want de aanvragen voor varkensstallen gaan in die regio nog steeds door. Blijkbaar bieden de bestemmingsplannen niet voldoende garantie om dit soort gebieden te beschermen. Blijkbaar biedt ook het POP geen garantie voor bescherming van het gebied.

Natuurlijk moet worden gekeken of dit in het nieuwe POP meegenomen kan worden. Dat zouden we ook graag willen bespreken in de nieuwe commissie of werkgroep Landschap. We zijn echter van mening dat dit geen uitstel duldt. In dit geval moet de provincie ook een signaal geven en duidelijk een keuze maken. Wat wil de provincie nu in Groningen! Het aanwijzen van het Oldambt als Beschermd Landschapsgezicht zou een heel mooi signaal zijn. Dat zou een unieke gebeurtenis zijn, waarmee de provincie ook wat aandacht voor het landschap zou kunnen vragen. Latere aanvulling zou dan, indien nodig, kunnen plaatsvinden in het POP of in de bestemmingsplannen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer