PS 28 september 2016 - Woord­voering Ankie Voerman bij "Groningen uit de Kast"


30 september 2016

Voorzitter, ik groeide op in een groot, liefdevol, orthodox christelijk gezin met heel veel familie: ooms, tantes, neven en nichten.

Een liefdevol gezin, maar ook recht door zee.

Zonden zijn daar zonden.

Ik groeide op met de gedachte dat homoseksualiteit een doodszonde is.

Al vroeg wist ik dat ik anders was dan de anderen in mijn gezin en toen ik begin twintig was, - studeerde aan een bijbelschool - , werd ik erg verliefd op een mede-studente. Duidelijk NOT-DONE, zondig en slecht.

Zo bleef ik heel lang in de kast. Er zeer van overtuigd, dat dat wat ik voelde nooit naar buiten mocht komen en al helemaal niet gepraktiseerd mocht worden.

Waarom deze persoonlijke inleiding?

Voorzitter, ik kon het mentaal aan. Maar dat geldt niet voor alle homoseksuele jongeren van orthodoxe, maar ook van seculiere huize.

Onderzoek wijst uit dat de helft van de homoseksuele en transgender jongeren wel eens nagedacht heeft over het plegen van zelfmoord.

Het aantal homoseksuele jongeren dat uiteindelijk zelfmoord pleegt, lag volgens een onderzoek uit 2014 vijf maal hoger dan bij andere jongeren.

De acceptatie op scholen is ver te zoeken. Heel veel jongeren durven daar niet uit de kast te komen of worden daar meedogenloos getreiterd.

Homoseksuele leraren worden nog steeds gepest en/of weggestuurd. Een homoseksuele student wordt een stageplek geweigerd enzovoort.

Voorzitter, het is nog steeds niet overal normaal dat homoseksuelen of transgenders zonder meer als mens geaccepteerd worden.

Vanuit orthodoxe hoek, zowel Christelijk als Islamitisch wordt het nog gezien als doodszonde, maar ook in het seculiere deel van Nederland is acceptatie nog steeds niet de gewoonste zaak van de wereld.

Regelmatig worden we opgeschikt door geweld gericht tegen homoseksuelen. Als voorbeeld kennen we het recentelijk nog mishandeld zijn van twee vrouwen hier in onze eigen stad. Terwijl het toch gewoon zou moeten zijn. Ieder mens in vrijheid, kiezend voor haar of zijn eigen weg in het leven. Hetero, homo, lesbo, transgender. Volledige vrijheid voor alle kleuren van de regenboog.

Met een overheid die in alle opzichten deze vrijheid stimuleert en bewaakt!

Voorzitter, de Partij voor de Dieren staat voor persoonlijke vrijheid en volledige gelijkheid van iedere mens ongeacht ras, sekse, seksuele geaardheid.

Wij vinden dan ook dat de overheid een krachtig LHBT-beleid moet voeren en moet investeren in LHBT-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen. Ook de provincie kan daar meer in betekenen. Laten we daar eens met z’n allen over nadenken!

Voorzitter, deze motie is een belangrijke eerste stap en we dienen deze motie dan ook met veel genoegen – mede - in.

Voorzitter, ik ben getrouwd met een vrouw en ik houd van haar!

Dank u wel!

De motie vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/gezamenlijke-motie-groningen-uit-de-kast-aangenomen

[Ankie met regenboogvlag]

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer