Provin­ciale jaar­re­kening 2006 mili­eu­k­lachten


22 mei 2007

Commissie Bestuur en Financien
23 mei 2007

Onderwerp: provinciale jaarrekening 2006

De Partij voor de Dieren heeft met veel waardering het Burgerjaarverslag en het Sociaal Jaarverslag
gelezen. Ze zijn leesbaar en duidelijk. Het ziekteverzuim blijkt verlaagd en diverse factoren uit
het Sociaal Jaarverslag geven aan dat het bij de provincie goed werken is. Toch hebben wij nog een vraag over metamorfose; de reorganisatie bij de provincie Groningen. Er staat aangegeven dat er een draagvlakonderzoek is uitgevoerd, maar de resultaten van dat onderzoek ontbreken in dit stuk. Wij zouden graag de uitkomsten van dat onderzoek zien, mede gezien het negatieve advies van de Ondernemingsraad.

In het Burgerjaarverslag valt op dat het aantal milieuklachten met 14,5% is toegenomen. Dat wordt geweten aan een betere registratie. Aannemende dat volgend jaar dezelfde vorm van registratie wordt toegepast zouden wij dan graag zien dat dan wel een goed inzicht wordt gegeven of die toename wordt veroorzaakt door de registratieverbetering dan wel doordat er meer problemen zijn die vaker worden gemeld. Het kan om zeer ernstige klachten gaan. Die toename van 14,5% is, gezien de discussie die in de commissie Omgeving en Milieu werd gevoerd, wel heel erg hoog. Dat baart ons zorgen. Graag een reactie van de Gedeputeerde hierop.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer