Nieboer afval­be­werking in Kiel Windeweer


15 mei 2007

Commissie Omgeving en Milieu
16 mei 2007

Onderwerp: Nieboer afvalbewerking in Kiel Windeweer

Allereerst hartelijke dank voor de inspreker, het was een heel helder en duidelijk verhaal. Het baart de Partij voor de Dieren erg veel zorgen dat burgers zo lang in onzekerheid blijven zitten en dat er zo lang onduidelijkheid blijft bestaan over deze klachten. In aanvulling op het CDA is de Partij voor de Dieren vooral benieuwd hoe de handhaving heeft plaatsgevonden. Om wat voor stoffen gaat het hier precies? Wat voor materialen liggen er allemaal opgeslagen? Hoe zit het met de waterberging, is dat wel of niet
vergund? De Partij voor de Dieren zou ook graag meer duidelijkheid krijgen hoe vaak en op welke wijze daar is gecontroleerd of alles aan de voorschriften voldoet. Verder vinden wij het erg belangrijk dat er op korte termijn duidelijkheid komt over deze zaak. Dat is natuurlijk in het belang van de omwonenden, maar dat is zeker ook in het belang van het milieu, in ieder geval als daar zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. De PvdD vindt zeker dat de provincie daar een rol in moet spelen. Dit zou direct kunnen daar waar de provincie bevoegd is om dat te doen en anders door degene die in elk geval bevoegd is, daarop aan te spreken.

2e termijn
De antwoorden van de gedeputeerde zijn voor een deel verhelderend. Voor een deel roepen ze ook nieuwe vragen op. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het in het verleden ooit is voorgekomen dat wanneer is gebleken dat er niet aan de vergunning is voldaan, zoals de gedeputeerde ook heeft aangegeven, er ook opgetreden is of dat er alleen is geconstateerd dat niet aan de vergunning werd voldaan en er vervolgens een revisievergunning werd voorgesteld. In elk geval is duidelijk geworden dat dit bedrijf zich niet verhoudt met woningbouw. Dat zal vermoedelijk gunstig uitpakken voor de toekomstige bewoners van Hoogezand-Zuid, het is alleen jammer dat de huidige bewoners daar op dit moment nog niet van kunnen profiteren. Heeft de gedeputeerde zicht op in hoeverre de gemeente bereid is om dit bedrijf te verplaatsen en op welke termijn dat zal gebeuren? Als de gemeente aangeeft dat zij niet op korte termijn dit bedrijf kan verplaatsen, heeft de provincie dan nog mogelijkheden om dat proces te bespoedigen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer