Provin­ciale Jaar­re­kening 2006 Biolo­gische landbouw


22 mei 2007

Commissie Economie en Mobiliteit
23 mei 2007

Onderwerp: Provinciale Jaarrekening 2006, Biologische landbouw

Voorzitter,
Het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren niet zo gecharmeerd is van de term ‘gehaktdag’. Toch willen wij het College complimenteren met de groei van het aandeel biologische landbouw met 1%. Helaas blijft dit nog een beetje achter bij het landelijk gemiddelde, maar wij hopen dat het College er alles aan zal doen om ook in de toekomst deze groei door te laten zetten.

De keerzijde daarvan is dat door de schaalvergroting aan de andere kant in de landbouw het aantal arbeidsplaatsen in de provincie de afgelopen jaren met zo’n 20% is gedaald. Daar maakt ook de Partij voor de Dieren zich zorgen over. Niet alleen vanwege het aantal arbeidsplaatsen, maar ook omdat het gecombineerd gaat met een toename van het aantal dieren. Uiteindelijk zal dat zijn weerslag hebben op de leefbaarheid van het platteland, op het landschap en bijvoorbeeld op recreatie. De Partij voor de Dieren zou dan ook graag zien dat het College ook in de toekomst vooral gaat inzetten op stimulering van biologische landbouw om daarmee het aantal arbeidsplaatsen op peil en de leefbaarheid goed te houden.

Interessant voor jou

Provinciale jaarrekening 2006 milieuklachten

Lees verder

Provinciale jaarrekening 2006

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer