Prin­ci­pe­ak­koord Zuider­zee­lijn­gelden


6 april 2008

Uit de Statencommissie Economie en Mobiliteit
7 april 2008

Onderwerp: Principeakkoord Zuiderzeelijngelden

Hoewel mede door de Partij voor de Dieren betreurd wordt dat de Zuiderzeelijn uiteindelijk niet doorgaat, zijn wij blij dat er een principeakkoord is bereikt over de invulling van het regiospecifieke pakket. Er is al vaak gezegd dat er een Convenant op hoofdlijnen is gesloten. Opvallend is daarin dat er veel aandacht is voor wegen en weinig voor de OV-infrastructuur. Dat is wat betreft de Partij voor de Dieren een gemiste kans. Juist als vervanging van de Zuiderzeelijn zou versterking van het openbaar vervoer belangrijk zijn, want op die manier kunnen de knelpunten in de infrastructuur en de bereikbaarheid duurzaam worden opgelost.

De Partij voor de Dieren deelt de opmerking van GroenLinks en de VVD over de besluitvorming en het proces, alsmede die over de rol van de Staten. Waar wordt door de Staten nu ‘ja’ of ‘nee’ tegen gezegd? De VVD gaf ook aan dat afzonderlijke projecten niet ter discussie staan. Die conclusie wordt niet gedeeld door de Partij voor de Dieren. De projecten zoals nu geformuleerd, met name op het gebied van de infrastructuur, zijn te summier beschreven, niet uitgewerkt, weinig samenhangend en bovendien bestaat veel onduidelijkheid over hun nut en noodzaak.

GroenLinks stelde voor de trein van Zwolle-Emmen door te trekken van Emmen naar Stadskanaal. Dat voorstel wordt door de Partij voor de Dieren volledig onderschreven.

Er is echter een onderwerp dat wat de Partij voor de Dieren betreft ontbreekt. Daarom wordt voorgesteld een project toe te voegen in de vorm van een aquaduct in Noordhorn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer