North refinery


9 november 2011

In de vergadering van de commissie Omgeving en Milieu en de statenvergadering van vandaag werd gesproken over North Refinery, een bedrijf dat in Delfzijl oliehoudende afvalstoffen verwerkt.
Dit bedrijf houdt zich al jaren niet aan de regels op het gebied van milieuwetgeving.

In de omgeving is sprake van overlast, vooral in de vorm van stank.

Het bedrijf en de manier waarop de provincie dit bedrijf controleert was onderwerp van gesprek.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft het volgende betoog gehouden:

"Wij hebben een groot wantrouwen ten aanzien van North Refinery. Wij zullen nooit uitgaan van goed vertrouwen bij bedrijven als deze en verwachten deze houding ook van de provincie.

In een ingezonden brief van een familie uit Borgsweer is te lezen dat de inwoners van Borgsweer ernstige klachten hebben en zich grote zorgen maken over hun gezondheid. Wij vinden het zorgelijk dat mensen klachten hebben zoals prikkende ogen en problemen met de luchtwegen.

De GGD heeft onderzoek gedaan (op basis van eerder gedane metingen) en heeft laten weten geen risico’s te zien voor de volksgezondheid op de lange termijn. Wij zien dit niet als een geruststelling. Er zijn wel korte termijn gezondheidseffecten en mensen die in het gebied wonen worden continu blootgesteld aan de gassen die het bedrijf de lucht in blaast.

De Partij voor de Dieren verwacht van de provincie een milieubeleid waarbij zaken als volksgezondheid en bescherming van bodem, lucht en water zwaarder wegen dan economische korte termijn belangen van bedrijven en gemeentes.

Aan North Refinery is een erg ruime vergunning afgegeven door de provincie. De Partij voor de Dieren wenst dat dit bij toekomstige vergunningen niet meer zal gebeuren. Wij eisen dat er vergunningen afgegeven zullen worden die volledig binnen de milieuwetgeving passen, zonder daar uitzonderingen op te maken.

North Refinery kan niet langer doorgaan met het negeren van de wet. Wij verwachten dan ook van de provincie een strenge handhaving en sluiting van het bedrijf als North Refinery de wet toch aan zijn laars blijft lappen."

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer