Noor­der­visie


25 september 2013

Deze gezamenlijke visie van de drie noordelijke provincies laat ons zien hoe Noord-Nederland er in 2040 uit zou moeten zien. Onderwerpen als beperking van krimp, bereikbaarheid, energietransitie en werkgelegenheid komen goed aan bod en wij zijn blij dat hier fors op ingezet blijft worden in de toekomst.

Er is echter ook een deel binnen deze visie waar de Partij voor de dieren geen muziek in ziet. Dit begint bij de opsomming van de tien punten waarop de visie gestoeld is. De tien punten richten zich in belangrijke mate op de economie, op de portemonnee van de provincie en haar inwoners. Daarbij valt aandacht voor ecologie in het niet. En dat terwijl juist natuur en een schoon milieu van levensbelang zijn voor mens en dier en bepalend zijn voor onze toekomst.

En dan de landbouw. Landbouw moet per hectare meer opleveren en daarom moet geïntensiveerd worden en bovendien wordt bij voorbaat al genoemd dat schaalvergroting moet kunnen, als het ‘nodig’ is. En wederom wordt intensieve landbouw in één adem genoemd met duurzaamheid, terwijl het probleem van intensieve landbouw juist is, dat het niet duurzaam is.

We moeten voor een gezonde toekomst juist richting biologisch en kleinschalig, in plaats van nog agressiever en nog grootschaliger. Minder in plaats van meer.

Dat er een grotere voedselbehoefte vanuit de menselijke bevolking gaat komen, betekent niet dat we intensiever en op grotere schaal moeten gaan produceren. De makkelijkste en meest effectieve manier om ieder mens van voedsel te voorzien in de toekomst èn om alle klimaatdoelstellingen te halen, is verkleining van de vleesconsumptie. Ik heb dit eerder vandaag ook al besproken en u hebt tijdens de theepauze zelf kunnen kennismaken met een nieuwe generatie niet-vlees producten van de vegetarische slager, die overigens gedeeltelijk bestaan uit Groningse lupine. Dààrin zien wij een mooie toekomst in voor Noord-Nederland. Lupine voor mensen i.p.v. lupine voor varkens.

Voorzitter, de uitvoering van de Noordervisie Is mede afhankelijk van de creativiteit van de noorderlingen zelf. We zijn dan ook erg benieuwd naar de ideeën die zij gaan aandragen en wat dit betekent voor de toekomstvisie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer