Gemeen­te­lijke herin­deling


25 september 2013

Groter is niet automatisch beter. Dat zien we bij fusies in het bedrijfsleven, het onderwijs en woningcorporaties. Schaalvergroting in de veehouderij veroorzaakt volgens de partij voor de dieren zelfs zoveel problemen dat je kunt spreken van een doodlopende weg. Maar ook grotere gemeenten hebben niet automatisch minder uitgaven of een betere dienstverlening. Grotere gemeenten maken de problemen in onze provincie niet automatisch kleiner. De partij voor de dieren verwacht dat de afstand tot de burgers en de gemeenten letterlijk en figuurlijk groter zal worden bij de door de commissie Jansen voorgestelde herindeling.

Het college stelt zelfs; herindeling, niet of maar hoe?

Dat is voor de partij voor de dieren niet de juiste insteek. Eerst zou de vraag beantwoord moeten worden; Herindeling, waarom? Hierbij vinden we dat we de koers door gemeenten en hun inwoners bepaald moet worden en niet al vooraf opgelegd. Schaalvergroting zou een middel moeten zijn en geen doel op zich!

De Partij voor de dieren ziet twee belangrijke knelpunten die ook al onderkent worden in het rapport grenzeloos gunnen. zo kunnen in grotere gemeenten plannen makkelijker worden “doorgedrukt” omdat er dan één bestuur is. Dat bestuur is ook nog eens kleiner, waardoor het democratisch gehalte zal afnemen. Maar worden de inwoners van de gemeenten daar beter van? Volgens ons is het tegendeel het geval. Bovendien ligt er bij het bundelen van budgeten het gevaar van peperdure prestige projecten op de loer.

De Partij voor de Dieren wil dat de noodzaak voor herindeling beter wordt aangetoond. Wij zien er nog niet zoveel heil in. We vinden daarbij ook dat de initiatieven vanuit gemeenten zelf moeten komen en niet door de provincie moet worden aangestuurd, laat staan dat ze door de provincie worden gedicteerd. maar voorzitter, we vinden bovenal dat het laatste woord hierover aan de burger moet zijn. Want daar doen we het toch allemaal voor.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer