Beleidsnota vrij­ko­mende agra­rische bebouwing


3 april 2007

Commissie Omgeving en Milieu
4 april 2007

Onderwerp: Beleidsnota vrijkomende agrarische bebouwing


Voorzitter,

De Partij voor de Dieren plaatst een aantal kanttekeningen bij de beleidsnota. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende agrarische bedrijven waar het hier over gaat.

Kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de oppervlakte voor grondgebonden bedrijven en niet-grondgebonden bedrijven?

Komt met deze beleidsnota de vrijheid van gemeenten in het gedrang?

Hebben gemeenten de keuzevrijheid om te zeggen dat zij bepaalde grote bouwblokken niet in hun gemeente willen toestaan?

Vervolgens heb ik nog een vraag over de rundveehouderij. Ook in de provincie Groningen is in toenemende mate te zien dat rundveestallen van transparant materiaal worden gemaakt, waarbij ook nog eens meer en meer ’s nachts het licht aan is. De Partij voor de Dieren maakt zich hierover grote zorgen. Allereerst is het een ongewenste ontwikkeling dat koeien ’s zomers niet meer in de wei komen, maar permanent opgesloten zitten. Maar stallen die ’s nachts verlicht zijn leveren ook veel lichtvervuiling op in het buitengebied. Een deel van de stallen kan men qua lichtvervuiling wel met glastuinbouw vergelijken. Deelt de gedeputeerde deze mening en heeft GS nog mogelijkheden om beperkingen te stellen ten aanzien van bouwblokken voor dergelijke stallen?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer