Megastal Wedderveer


2 juli 2014

Voorzitter,

De geplande megamelkveehouderij in Wedderveer is helaas een prachtig voorbeeld van waar de bestaande regels te kort schieten. En waar een trend zichtbaar wordt die zich al in andere provincies heeft afgetekend en die er hier in Groningen ook aan zit te komen: hoe kan er toch uitgebreid worden zonder te moeten voldoen aan allerlei ‘lastige’ regels. Wij noemden in de commissievergadering al de precedentwerking die van Wedderveer uit kan gaan. Over de gevolgen voor de koeien hebben wij bij het vorige agendapunt al uitgebreid gesproken.

De gedeputeerden hebben toegezegd dat zij over dit specifieke bedrijf in overleg treden met de gemeente Bellingwedde. Overleg met Bellingwedde zou misschien kunnen leiden tot het voorkomen van deze samenvoeging, dat ligt inderdaad in handen van de gemeente. Of mogelijk dat de ammoniakbelasting op Lieftingsbroek de plannen kan tegenhouden. Maar deze route moet ook voor andere bedrijven zo snel mogelijk worden dichtgetimmerd. De gedeputeerde wil daarom in gesprek met de VGG en alle Groninger gemeenten om hen te wijzen op mogelijke hiaten in hun bestemmingsplannen en een plan van aanpak opstellen. De Partij voor de Dieren kan deze inspanningen waarderen, echter dit overleg heeft een onzekere uitkomst en het vergt vooral heel veel tijd. Ondertussen kan de situatie zoals in Wedderveer op nog meer plaatsen in gang worden gezet. Er moet dus wat ons betreft zo snel mogelijk gehandeld worden. Dat kan alleen middels een wijziging van het POV met rechtstreekse werking, zodat bestemmingsplannen moeten worden aangepast om dit hiaat te vullen. Wij dienen hiertoe een motie in.

Uit de brief die de gemeente Bellingwedde naar de provincie heeft gestuurd blijkt overduidelijk dat zij met veel vragen zitten en met de materie worstelen. Volgens de Partij voor de Dieren zal dit in meerdere gemeenten het geval zijn. Hierdoor worden mogelijk nog meer ongewenste ontwikkelingen vergund. De veehouderij is volgens de Partij voor de Dieren niet iets om aan gemeenten over te laten. Juist omdat het aan zoveel provinciale belangen raakt (natuur en landschap, milieu, gezondheid, leefbaarheid) en de materie zo ingewikkeld is. Bovendien zijn wij er verre van gerust op dat de door de provincie gewenste verduurzaming van de veehouderij bij de gemeenten net zo gewenst is. Er zijn verschillende gemeenten die in het geheel geen moeite hebben met schaalvergroting in de veehouderij. Als daar in de bestemmingsplannen nog mogelijkheden liggen om zoals in dit geval, bedrijven samen te voegen, of andere routes te bewandelen die tot grotere koeiendichtheid leiden, zullen die tot uitvoering gebracht worden zonder dat er nog een provinciaal mandaat overheen gaat. Wij pleiten daarom voor heldere provinciale regelgeving die direct doorwerkt naar de bestemmingsplannen.

Tot zover.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer