Wind­mo­lenpark N33


2 juli 2014

Voorzitter,

Zoals u weet is de Partij voor de Dieren grote voorstander windenergie. Dit betekent echter niet dat wij maatschappelijk draagvlak voor windparken dan maar terzijde schuiven, integendeel. Ondanks dat wij zo snel mogelijk een uitstap uit fossiele energie voorstaan, betekent dat niet dat de Partij voor de Dieren zo snel mogelijk de provincie vol wil plempen met windmolens. Wij staan zorgvuldige procedures voor, met als absolute basisvoorwaarde onderzoek naar eventuele schade aan natuur en gevaren voor dieren. Minstens zo belangrijk vinden wij dat steeds meer mensen in gaan zien dat windmolens een substantieel deel uitmaken van onze energievoorziening van de toekomst en dit accepteren en omarmen. Dit bereik je niet door windmolens daar te plaatsen waar veel mensen er overlast van ondervinden. Met deze argumenten zijn wij vanaf het begin al tegen de zoekgebieden geweest.

Het mag niet zo zijn dat er door tijdsdruk van de deadline van 1 januari een variant wordt doorgedrukt die op veel weerstand stuit, terwijl er met iets meer tijd een park mogelijk is waar wel draagvlak voor is. Wij willen dan ook vragen om de variant die het gebied ten noorden van de A7 meeneemt te laten onderzoeken, en steunen de motie van de SP.

Wij zien verder veel in het zoeken naar mogelijkheden voor participatie middels coöperaties, zodat omwonenden tegen een gunstiger tarief stroom geleverd krijgen van ‘hun’ windmolens.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer