Inbreng windpark N33


2 september 2015

De Partij voor de Dieren heeft een haat/liefde verhouding met windmolens. Haat, omdat het vaak overlast inhoudt voor omwonenden, maar ook veel slachtoffers eist onder vogels en vleermuizen. Liefde omdat we vechten voor het behoud van onze planeet en we beseffen dat een snelle energietransitie van fossiel naar duurzaam daarbinnen essentieel is.

Wij proberen om die reden zoveel mogelijk te kiezen voor een transitie via andere vormen dan met behulp van de klassieke windmolen. De Partij voor de Dieren kiest daarom in de eerste plaats voor het maximaal faciliteren en stimuleren van zonne-energie en zonneparken en vindt dat daarbinnen in de provincie veel meer stappen kunnen worden gezet. Waarom bijvoorbeeld niet een renteloze lening mogelijk maken voor de Groningers voor de aanschaf van zonnepanelen?

Via goede informatieverstrekking kan aan onze inwoners worden uitgelegd, dat gedurende de afbetaling van de lening de lasten niet per definitie omhoog gaan. De energiekosten worden immers beduidend lager. Is de gedeputeerde bereid om eens naar de mogelijkheden te kijken voor dit plan?

Echter.... De komst van een windpark is inmiddels een feit. De vraag is alleen waar? Voor ons ligt een brief van de Gemeente Veendam, waarin er een duidelijke voorkeur wordt uitgesproken voor variant 6, een windpark nabij de N33.

Klopt het dat met variant 6 de minste overlast voor omwonenden is te verwachten? Waarom wil de gedeputeerde kiezen voor een 7e variant? En klopt het dat met haar plan voor meer omwonenden overlast kan worden verwacht?

De Partij voor de Dieren heeft moeite met de traditionele windmolens. Variant 6 ligt voor een groot deel in een gebied dat door de provincie is aangewezen als een beschermd akkervogelkerngebied. Het effect van de exacte verstoring van windturbines op de vogels is hier nog niet berekend.

Verder is de kans groot bij deze variant dat er in de omliggende bomen vleermuizen verblijven. Ook voor de gevolgen voor vleermuizen zijn binnen de MER geen gedetailleerde berekeningen gemaakt. Kunnen wij die berekeningen nog verwachten?

Al eerder is hier in de Staten een windmolen zonder wieken, de Vortex [i], genoemd. De molen levert 30% minder energie op, maar is daarentegen wel 40% goedkoper, daarnaast kunnen er veel meer geplaatst worden op één zelfde stuk grond.

Aanzienlijk minder geluidshinder, geen slagschaduw, landschappelijk beter in te passen.... En.... vogels en vleermuizen zullen er naar verwachting veel minder tot geen slachtoffer van worden. Het lijkt bijna volmaakt. Is GS bereid te onderzoeken of het een haalbare kaart is om deze molens te plaatsen in plaats van de klassieke molens? En deze als alternatief voor te dragen?

[i] http://www.rootsmagazine.nl/2015/05/20/vogelvriendelijke-windmolens/

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer