Inbreng Omme­lander Ziekenhuis Groep


28 november 2012

De Partij voor de Dieren houdt het bij een korte bijdrage, er is al zo veel over gezegd.
Er werd al aangegeven door één van de insprekers: 'hoe behouden we de zorg en hoe krijgen we de beste zorg', en daarop werd aangevuld door de heer Dieters van PvdA met: 'en zo dicht mogelijk bij huis'.
Ik lees dat er een plan ligt waarbij de zorg gaat worden verdeeld over veel locaties dicht bij huis. Zou dat dan niet kunnen, is mijn vraag, met behoud van het ziekenhuis in Winschoten en Delfzijl, waarbij dit in een soort van nieuwe kleine centra daar meer behouden blijft dan in het plan zou zijn gebeurd, bijvoorbeeld een plek om de specialisten spreekuur te laten houden. Een lichtere, vernieuwde versie.
Dat komt overeen met de dagbehandelingscentra die geopperd worden in Delfzijl en Winschoten waar kennelijk Oosterlengte een grote rol in zou gaan spelen.
Eén van de partijen stelde net al de vraag: 'wie gaat verantwoordelijkheid nemen voor die volledige dekking'. Zodat we niet straks een heel mooi plan hebben waar vervolgens de helft van terecht komt waardoor toch een groot gebied van de provincie niet helemaal meer de zorg meer dichtbij heeft zoals nu het geval is. Vandaar van ons ook de vraag welke rol de provincie daar in gaat nemen.

Wij delen de zorgen geuit door de SP over de aanrijtijden, ook gerelateerd aan de vele werknemers in de Eemshaven. En natuurlijk de vraag, hoe zit het met de infrastructuur, hoe zorgen we dat de mensen ook bij het ziekenhuis kunnen komen met het openbaar vervoer. Wij wachten de plannen van de te vormen stuurgroepen af.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer