Inbreng nazorg­heffing stort­plaatsen


28 november 2012

De Partij voor de Dieren kan akkoord gaan met de voorgestelde wijziging. We hebben een tweetal opmerkingen. De situatie nu is dat verontreinigingen in stortplaatsen vrijwel onveranderd aan toekomstige generaties worden overgedragen. In drie provincies wordt momenteel gewerkt met pilots voor o.a. afbraak en vastlegging. Zou het mogelijk zijn om hierop vooruitlopend ook in onze provincie hier al stappen in te zetten? Of is dat al het geval?

Verder willen wij benadrukken dat ook in het provinciaal beleid er meer aandacht mag komen voor het beperken van de hoeveelheid afval van bedrijven. Zo kan er in veel gevallen gebruik worden gemaakt van herbruikbare of zelfs cradle-to-cradle materialen in het productieproces, en kan er door het bedrijf nagedacht worden over wat er nog terug te winnen is uit hun afval of hoe er energie mee kan worden opgewekt. In de vergunningaanvraag door bedrijven zou wat ons betreft ook een plan moeten worden opgenomen over hoe afval kan worden gereduceerd, zodat dit een stimulans is voor bedrijven om na te denken over hun afvalbeleid. Dit zou ook voor lagere kosten kunnen leiden omdat de nazorgheffingen dan omlaag kunnen.

Uiteindelijk moeten we natuurlijk naar de situatie toe dat alle bestaande stortplaatsen gesaneerd worden, zodat de mensheid niet tot in de lengte van dagen met afval van honderden jaren geleden zit. Als productieprocessen en consumptie werkelijk duurzaam zijn, dan zijn er alleen nog tijdelijke stortplaatsen nodig, waar afval ligt totdat het kan worden hergebruikt c.q. op een andere milieuvriendelijke manier verwerkt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer