Inbreng effecten gaswinning


6 februari 2013

Moeder aarde beeft. Groot onrecht wordt haar aangedaan, in de vorm van vervuiling, uitputting en uitbuiting. Moeder aarde. Ze siddert van angst en ellende. Ze gromt en trilt van boosheid. Toch gaan we maar door. We graven en boren om te pakken wat we pakken kunnen. We graaien zo diep en zo ver mogelijk in de aarde om maar zoveel mogelijk te profiteren van wat zij ons te bieden heeft.

Onze energie komt voor ruim 95% uit brandstoffen van fossiele oorsprong: aardgas, olie en kolen. Deze brandstoffen zijn eindig en de verbranding leveren een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde.

Inmiddels weten we in Groningen maar al te goed dat er nog andere risico's zijn. De aardbevingen die we al hebben gehad ten gevolge van de gaswinning waren al vervelend. Schade aan gebouwen, lange procedures om deze schade vergoed te krijgen. Maar voorzitter, de dreiging die ons nu boven het hoofd hangt is veel ernstiger, de veiligheid van burgers is in gevaar door de kans op zwaardere aardbevingen. Dit vinden we onacceptabel. De Partij voor de Dieren wil dat zo spoedig mogelijk de gaswinning in onze provincie gestopt wordt, wat ons betreft direct. Maar omdat dat vandaag of morgen niet mogelijk is, willen we in ieder geval de aardgaswinning drastisch verminderen tot die tijd. Natuurlijk heeft stoppen met de winning grote gevolgen. Vooral financiële gevolgen. Maar voorzitter, het is onvermijdelijk.

Voorzitter, wanneer een arts aan een patient een medicijn voorschrijft, dan doet hij dat ook met de bedoeling dat de patient hier beter van wordt. Maar als er ernstige bijwerkingen zijn, dan wordt de dosering verlaagd en indien de bijwerkingen aanhouden dan wordt met de toediening van het medicijn gestopt. En bij de gaswinning zijn de bijwerkingen zeer ernstig en zelfs levensbedreigend. Denk aan al die bedrijven in de regio. En dan heb ik het niet over de financiële vervangingswaarde van die bedrijven. Nee voorzitter, dan heb ik het over gevolgen voor de inwoners en hun woonomgeving.

De risico’s zijn niet te overzien; Eemshaven, Chemiepark Delfzijl, de talloze leidingen. Wat gebeurt er als Akzo of Aldel getroffen worden. Of afvalverwerker North refinery. Of Vopak, de olieterminal voor de opslag van 2,5 miljoen m3 olie. De LNG gas terminal. Voorzitter, je moet er niet aan denken!

De Partij voor de Dieren vind niet alleen dat de gaswinning zo snel mogelijk gestopt moeten worden, maar ook dat er geen andere activiteiten plaatsvinden die aardbevingen kunnen veroorzaken. Zoals de ondergrondse gasopslag zoals we bij Pieterburen voorlopig hebben kunnen afwenden. Ondergrondse CO2 opslag, die op dit moment niet doorgaat maar waarvoor nog steeds onderzoeken lopen om het op termijn wel mogelijk te maken. Maar er is nog een activiteit die ons nog boven het hoofd hangt, namelijk het winnen van schaliegas. Dat is geen ver van mijn bed show. Wel een onplezierige show. De kernramp in Fukushima heeft ons laten zien dat het niet verstandig is om gevaarlijke kerncentrales op of nabij een breuklijn te bouwen. Maar zelf een breuklijn veroorzaken, zoals bij de schaliegaswinning aan de orde is, dat is pas echt onnozel!

De Partij voor de Dieren vindt dat het energieverbruik in Nederland veel lager en duurzamer moet. En we zien net als GroenLinks het terugbrengen van de aardgaswinning als een grote kans om dit versneld te doen. Daar mag wat ons betreft nog meer aandacht voor komen. Het zou in in onze ogen bovendien gepast zijn als de provincie niet langer reclame maakt voor aardgas in haar uitingen. Niet in commercials, maar ook geen reclame op objecten zoals auto's.

Moeder aarde. Ze huilt. Ze schreeuwt het uit. Laten we luisteren naar wat ze te zeggen heeft!

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer