Factory Outlet Centre Oost-Groningen


3 juli 2013

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is altijd kritisch ten aanzien van een Factory Outlet Centre geweest.

Ten behoeve van de discussie over een Factory Outlet Centre bij Zuidbroek ben ik een paar jaar geleden op onderzoek gegaan en heb toen zelf wat Factory Outlet Centres bezocht. En zo'n veldonderzoek heb ik opnieuw gedaan, maar heb me deze keer beperkt tot FOC Batavia Stad bij Lelystad. Vorige week ben ik er nog geweest. Lege parkeerplaats, lege straten. Er is nog steeds veel leegstand onder winkels. Opvallende veranderingen zitten in het aanbod aan eet- en drinkgelegenheden, dat is vergroot. De gemiddelde leeftijd van het personeel is nog steeds heel laag en zij zijn nog steeds bijzonder weinig geboeid door hun vak. Wij denken niet dat het in Oost-Groningen een ander beeld is te verwachten.

Voorzitter, wij maken ons vooral zorgen over de werkgelegenheid in Oost-Groningen. Natuurlijk kan een Factory Outlet Centre werkgelegenheid meebrengen. Tijdens de bouw bijvoorbeeld. Maar de banen die daarna bij het FOC worden gecreëerd, zullen ook weer ten koste gaan van andere banen. En wij zijn er niet van overtuigd dat deze banen 1 op 1 uitwisselbaar zijn. Juist de zelfstandige ondernemers in de dorpen en steden in Oost-Groningen dragen bij aan het leefbaar houden van dit deel van de provincie.

FOC’s staan symbool voor schaalvergroting. Veel vierkante meters, maar wel altijd tegen de laagste prijs. Het lijkt de intensieve veehouderij wel.

Ze zijn niet gericht op duurzaamheid, maar op meer in plaats van minder consumeren. En ook deze houding komt niet ten goede aan andere zelfstandige winkelbedrijven. De honger naar de eeuwige uitverkoop en de toenemende internetverkoop is dodelijk voor hun voortbestaan. Steeds meer ondernemers verlangen zelfs al terug naar een soort Uitverkoopwet, zoals die tot 1984 bestond. Een recente oproep daartoe wordt door het midden- en kleinbedrijf toegejuicht.

Voorzitter, daarom zijn wij nog steeds geen voorstander van een Factory Outlet Centre.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer