Factory Outlet Centre Zuidbroek


25 januari 2012

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het vestigen van een Factory Outlet Centre in Zuidbroek.

Zoals mijn collega partijlid mevrouw Hazekamp tijdens een vorige vergadering hierover zei:
“Factory Outlet Centres staan symbool voor schaalvergroting: veel vierkante meters, maar wel altijd tegen de laagste prijs. Het lijkt de intensieve veehouderij wel. Factory Outlet Centres zijn niet gericht op duurzaamheid, ze zijn gericht op meer in plaats van minder consumeren.”

Ik heb net als anderen hier een jaar of 5 geleden kennisgemaakt met de FOC bij Lelystad. In mijn herinnering was het een trieste, lege plek, en heb ik er amper mensen gezien. Dit was natuurlijk een momentopname, maar dit is me er van bijgebleven en dat is geen positief plaatje.

Een korte reactie op het second opinion rapport:
Wij hebben de indruk dat het rapport een te rooskleurig beeld geeft. De haalbaarheid van het centrum hangt voor een groot deel af van toeristen en Duitsers, en dat is een risicovolle basis.
Verder wordt de afname van bezoekers aan de stad Groningen gezien als gunstig voor de concurrentie. Dat noem ik een positieve kijk op het gevolg van een Outlet Centre op de markt.
Bovendien wordt er ook in dit rapport geen aandacht besteed aan de gevolgen van al dat extra autoverkeer op milieu en klimaat.
Wel zijn wij verheugd om in het zojuist uitgereikte boekwerkje te kunnen lezen dat er plannen zijn voor windturbines, zonnepanelen en zelfs voor groene daken op het FOC-terrein. Maar om daarvoor een Factory Outlet Centre te bouwen gaat ons te ver.

Het FOC is gepland op een plek waar nu gedeeltelijk nog koeien in de wei lopen. U zult begrijpen dat wij voorkeur hebben voor de koeien in die wei.

Mocht het college toch overwegen om ontheffing te verlenen, dan zou volgens ons expliciet aan de voorwaarden moeten worden toegevoegd dat het bedrijf gevestigd moet worden op een bestaande locatie middels herinrichting van een leegstaand bedrijventerrein.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer