Buizenzone tracé Eemshaven


3 juli 2013

Voorzitter,

Het is de fractie van de Partij voor de Dieren een raadsel waarom er nu een reserveringszone voor dit tracé van de buizenzone moet komen.

Het bedrijfsleven zit er eigenlijk niet op te wachten, zij en wij weten dus ook nog niet of er iets door de buizen getransporteerd gaat worden en als dat wel gebeurt weten we niet wat dat dan precies is.

Het transport van chemische stoffen kan veiliger zijn ondergronds, de SP en Groen links benadrukten dat al, maar in dit geval weten we niet wat er door deze ondergrondse buizen gaat, noch hoeveel er doorgaat en wat de risico's daarvan zijn. We zien bovengronds nogal eens wat misgaan en zien we dat handhaving en beheersen van risico's lastig is, Als we dit bovengronds al niet altijd goed kunnen inschatten en regelen, kunnen we dat ondergronds dan wel?

Het antwoord dat een reservering op zich al zal leiden tot initiatieven van de industrie en dat er een aanzuigend effect vanuit zal gaan stelt ons in het geheel niet gerust. Wij zien het aantrekken van nieuwe bedrijven, nieuwe chemische bedrijven, namelijk eerder als nadeel als voordeel.

Wij kunnen instemmen met het schrappen van tracés leermens, Holwierde en Eems-Dollard, maar nog niet instemmen met reservering langs N33.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer