Evaluatie Fauna­be­heerplan


18 december 2007

Provinciale Staten
19 december 2007

Onderwerp: Evaluatie Faunabeheerplan

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is uitermate teleurgesteld in de tussentijdse evaluatie van het faunabeheerplan en de ontheffingen. Het hele rapport is toegeschreven naar de conclusie dat alle soorten die onder de jachtwet bejaagbaar waren, dat nu ook weer blijven. Vervolgens wordt geadviseerd om voor ook vrijwel alle soorten die in het Faunabeheerplan staan, de ontheffingen die al verleend zijn verder te verruimen. Het is niet zo dat daar gegevens aan ten grondslag liggen. Er staat niets in het rapport over de effectiviteit van de genomen maatregelen. Er staat wel in dat er nauwelijks schade is veroorzaakt door de meeste diersoorten. Alleen ganzen, smienten en knobbelzwanen hebben wat schade veroorzaakt.

Alle andere diersoorten hebben vorig jaar geen schade veroorzaakt. Er is geen sprake van een planmatige aanpak. Diersoort voor diersoort wordt behandeld, zonder enige samenhang. Er is geen aandacht voor preventieve of alternatieve maatregelen en al met al houdt het in dat als deze ontheffingen worden verleend, er nauwelijks meer sprake is van planmatig beheer en dat het Faunabeheerplan helemaal niets meer voorstelt. Ik zal niet ingaan op de ganzen, omdat ik mij volledig kan vinden in de woorden van GroenLinks. Wat ik nog wel zou willen opmerken, is het volgende.

Er wordt door het College van GS in de brief terecht opgemerkt dat de evaluatie geen wettelijke status heeft. Dit houdt echter ook in dat er op basis van de evaluatie geen wijzigingen in het ontheffingenbeleid mogen komen. De ontheffingen dienen gebaseerd te zijn op een goedgekeurd Faunabeheerplan en niet op een ook nog beneden de maat zijnde evaluatie. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer