Cowmu­nities


27 november 2007

Commissie Economie en Mobiliteit
28 november 2007

Onderwerp: Cowmunities
(Inbreng Bert Stoop, die Anja Hazekamp verving)


De subsidieaanvraag die nu voorligt is aaibaar. De vijf vrijheden zou de Partij voor de Dieren op het onderdeel natuurlijk gedrag iets meer hebben uitgewerkt op beweiding. Dat voorbeeld wordt hier niet genoemd. Er wordt wel gesproken over het resultaat dat het zou kunnen opleveren, te weten één staltype met beweiding. Het wordt open gelaten of dat voorgesteld wordt en eventueel ook weer geschrapt wordt.
Het scenario kan ontstaan dat er wel geld wordt besteed, maar dat de keuze wordt gemaakt voor een
gesloten staltype. Dat beschouwt de Partij voor de Dieren als ordinaire bio-industrie, iets dat zij zeker niet wil ondersteunen. Wil het stuk voor de Partij voor de Dieren bespreekbaar zijn, dan wil zij alleen spreken over een ontwerp van een staltype met beweiding.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer