Europees Fonds voor Regionale Ontwik­keling (EFRO) - bouw


19 januari 2010

Commissie Omgeving en Milieu 20 januari 2010

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling; energiebesparing bestaande bouw

Voorzitter,
De Partij voor de Dieren steunt de twee doelstellingen van het voorstel; enerzijds de bouwsector uit de sloop halen en de werkgelegenheid stimuleren, anderzijds een bijdrage leveren aan energiebesparing. We delen de zorgen van de Partij voor het Noorden over de drempel van €4000 euro voor particulieren die hun woning energiezuiniger willen maken. Wij vinden dat aanvragen moeten worden beoordeeld op hun effectiviteit en niet op basis van een willekeurige ondergrens. In dit geval zou bijvoorbeeld spouwmuurisolatie niet voor vergoeding in aanmerking komen, terwijl dit een enorme bijdrage levert aan de besparing van energie. Voor veel mensen zal de 1500 of 1600 euro die dit kost, echter toch een drempel zijn. Wij zouden dan ook graag de drempel drastisch verlagen.

Tweede termijn:
Voorzitter,
Uit de uitleg van het college blijkt dat we deze regeling eigenlijk niet meer kunnen wijzigen, omdat hij al is ingegaan. We stemmen met de uitleg van de gedeputeerde in, onder de voorwaarde dat toekomstige vergelijkbare subsidieregels vooraf aan de staten worden voorgelegd.

Het CDA gaf aan dat "het lak niet duurder mag zijn dan de zegel". Ik zal het CDA aan deze uitspraak houden wanneer we in de toekomst de regelingen van het Faunafonds nog eens ter discussie stellen. Daarbij geldt namelijk dat er al een heel ambtelijk circus in actie komt en taxateurs meermalen een perceel komen bekijken wanneer er een haas door een wortelveld is gelopen. Dan is meestal namelijk al de ondergrens van te vergoeden schade bereikt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer