Bijdrage zout­winning en bodem­daling


30 november 2022

Vorige week woensdag, aan het einde van de middag heb ik deelgenomen aan Praten met de Staten in Garrelsweer. Het kippenvel stond me op de armen na het horen van verhalen van inwoners die zijn getroffen door schade door aardbevingen. Natuurlijk materieel, maar ook zeker immaterieel. Schrijnend dat huwelijken onder druk staan, psychische problemen ontstaan, kinderen in angst leven en toekomstplannen in duigen zijn gevallen. En deze verhalen hoor je structureel terug.

De verantwoordelijkheid van de overheid is primair het verzorgen van veiligheid voor haar inwoners. En voorzitter, als de overheid hier haar taak niet neemt, dan verliest men vertrouwen in de overheid. Hoe kan dit nou zo mis zijn gelopen? Gemene deler is dat er te lang is gewacht. Maar waarom? Pinokkio Rutte vatte het treffend samen door te noemen dat er alleen werd gedacht aan de Staatskas en leveringszekerheid.

Nu de parallel met het zoutwinningsdossier en daarmee de problematiek rond gestapelde mijnbouw. Er spelen zeer grote belangen naast de veiligheid van de burger. De NOM is een grootaandeelhouder in NedMag. Hier valt grof geld te verdienen. Kleinere zoutcavernes worden gebruikt voor de opslag van perslucht, straks eventueel van waterstof. Perslucht, een belangrijke hulpbron om de economie draaiende te houden. Waterstof, de heilige graal in de strijd tegen klimaatverandering. Grote belangen die, hier zijn wij in ieder geval bang voor, vóór de belangen van veiligheid en schadeloosstelling van inwoners gaat.

De bodem van Veendam zou onder invloed van gestapelde mijnbouw een meter kunnen dalen. Je weet dan zeker, hier gaan problemen spelen qua schade. En ga die schade maar eens verhalen als er allerlei bedrijven in de ondergrond aan het rommelen zijn:

- NedMag en Nobian doen aan zoutwinning

- EnergyStock doet aan gasopslag en wil waterstof gaan opslaan in cavernes

- Corre Energy Storage gaat in twee cavernes perslucht opslaan


De Partij voor de Dieren heeft drie eisen, taken die een verantwoordelijk bestuur op zich zou moeten nemen:

1. Slachtoffers van bodemdaling door álle (gestapelde) mijnbouw behoren zich te kunnen wenden tot één loket: het IMG. Daar moet een burger meteen goedkope of gratis juridische hulp aangeboden krijgen. Zo staan mensen er niet wéér alleen voor.

2. Slachtoffers van bodemdaling door alle (gestapelde) mijnbouw krijgen het voordeel van de twijfel, er geldt voor hen omgekeerde bewijslast. De overheid compenseert in eerste instantie. Later zoekt de overheid uit hoe bedrijven hiervoor financieel opdraaien. Voor deze twee punten maakt ons college zich hard in Den Haag.

3. Dit college heeft zelf invloed bij een groot aandeelhouder van NedMag, de NOM. Het college moet met de andere tweedrie noordelijke provincies de NOM dwingen aandelen in NedMag te verkopen of met haar aandeelhouderspositie onderzoeken hoe de activiteiten kunnen worden teruggeschroefd of helemaal worden gestopt.

Graag horen wij van andere partijen en van het college hoe ze denken over deze voorstellen. Wat ons betreft eisen waaraan moet worden voldaan om onze burgers in bescherming te nemen. Dank.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering NRK rapport Dubbele Dijk

Lees verder

Bijdrage overbruggingskrediet Groningen Airport Eelde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer