Bijdrage over­brug­gings­krediet Groningen Airport Eelde


30 november 2022

Voorzitter,

Luchtvaarteconoom Eric Pels van de Vrije Universiteit Amsterdam erkent, net als andere luchtvaartspecialisten dat het verzorgingsgebied van Groningen Airport Eelde te klein is om rendabel te zijn of het binnen enkele jaren te worden. Het verzorgingsgebied wordt geschat op 1,8 miljoen inwoners. Dit stond zo mooi samengevat in een artikel van RTV Noord, van juni dit jaar.

Het is dan ook niet gek dat Groningen Airport Eelde tot nu toe een bodemloze put is gebleken. En het wordt alleen maar erger. Als de provincie nu niet voor de zoveelste keer de beurs trekt, zal de liquiditeitspositie van Groningen Airport Eelde binnenkort zelfs onder een minimum van 1 miljoen euro uitkomen (zo lezen we in de voordracht).

GS willen nu opnieuw met extra geld over de brug komen om GAE in staat te stellen een nieuw meerjarenplan uit te werken met een onderbouwing van de bijbehorende financieringsbehoefte. Met andere woorden: het geld wordt niet beschikbaar gesteld op basis van een gedegen businessplan, maar enkel en alleen om zo’n plan alsnog te gaan bedenken. De vraag is dan ook: hoe lang gaat dit nog door, hoe lang gelooft dit college nog het verhaal van GAE dat er ooit nog een grote kip met gouden eieren zal komen aanvliegen?

In 2017 heeft de provincie Groningen voor 13,8 miljoen euro bijgedragen in het investeringsbedrag om van GAE alsnog een succesvol regionaal vliegveld te maken. Nu 5 jaar later, blijkt dit nog niks te hebben opgeleverd. De NRK is momenteel bezig met een onderzoek naar het realiteitsgehalte van de plannen uit 2017 en daarna. Het lijkt onze fractie dan ook logisch dat een kritische aandeelhouder eerst dit onderzoek gaat afwachten alvorens opnieuw de beurs te trekken.

Onze eerste vraag is dan ook waarom het college niet eerst het lopende onderzoek van de NRK naar GAE afwacht? En als de financiële nood van GAE zo hoog is gestegen (dat ze niet meer pakweg 4 maanden kunnen wachten) is het dan überhaupt wel verantwoord om hier nu opnieuw zoveel geld in te steken?

Ten tweede, in de voordracht lezen we, dat in 2023 ruim 40% van de NEDAB kosten voor rekening van de provincie Groningen komt. Ook moet Groningen voor ruim 40% bijdragen in de overbruggingsfinanciering 2023. Waarom draait Groningen op voor een veel groter deel van de kosten dan de welbekende 30% (= het aandeel van Groningen in GAE)?

Verder, in de begroting 2023 staat het volgende: het aandeel van de provincie Groningen in de subsidie NEDAB-kosten bedraagt: - in 2022: € 1.195.355,= - in 2023: € 900.000. In de voordracht, onder het kopje begroting lezen we nu dat, het aandeel van de provincie Groningen in de subsidie voor de NEDAB-kosten in 2023 maar liefst € 1.459.460,- (= 30/74 = 40,5% van € 3,6 mln.) bedraagt. Let op: dit is bijna € 560.000 ofwel 62% hoger dan wat in de begroting 2023 staat.

Waarom houdt het college zich niet gewoon aan de begroting 2023? Waarom is het college niet veel transparanter over deze grote overschrijding? En waardoor vallen deze kosten zo kort na de begrotingsvaststelling ineens veel hoger uit?

Dan nog een laatste vraag die gaat over het welbekende debacle met het Routefonds. Van dit zogenaamde revolverende fonds is niks terecht gekomen: twee vliegmaatschappijen hebben het fonds grotendeels leeggeplukt en zijn daarna als het ware met de noorderzon vertrokken. We lezen nu in de voordracht dat er toch nog wat geld over is gebleven van dit Routefonds. GS willen dit aanwenden om nieuwe gaten in de begroting van GAE te dichten. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Toch lijkt dit juist hier te gebeuren. Immers, het beetje geld in het Routefonds dat niet is verspeeld, wordt nu zomaar opnieuw in een bodemloze put gestoken. Wij horen graag de mening van de gedeputeerde hierover.

Interessant voor jou

Bijdrage zoutwinning en bodemdaling

Lees verder

Bijdrage economisch perspectief A7 / N33 regio

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer