Bijdrage Wijziging vast­stel­lings­be­sluit gasjaar 2021-2022


11 mei 2022

Voorzitter,

Wat een opluchting voor onze inwoners in het bevingsgebied dat het Rijk uiteindelijk toch heeft besloten minder gas te willen winnen in het Groningerveld dan de in eerste instantie voorgestelde 7,6 miljard m2.

In 2019 beloofde onze Minister President de Groningers nog dat in 2022 het Groningerveld volledig zou worden gesloten. Die belofte is als zo velen niet nagekomen. Het trieste is; we kijken er niet eens meer van op. Sinds die uitspraak van onze MP is er wat betreft de Partij voor de Dieren veel te weinig gebeurd om af te kicken van onze gasverslaving. Er is nota bene een oorlog in Oekraïne voor nodig om eindelijk fundamenteel na te denken over onze energievoorziening en - consumptie. Daar is nog zoveel winst te behalen. We zien nu onder andere reclame-uitingen die de Nederlander stimuleert na te denken over energieverbruik.

Vinden wij het verantwoord om in plaats van 3,9 miljard m2 nu 4,5 miljard kuub gas te winnen? Niet direct. Hoe meer gas er wordt gewonnen hoe meer risico er is op aardbevingen. Het winnen van weer meer gas kan een trigger zijn voor hevige aardbevingen. Wat ons betreft staat de veiligheid van de Groninger voorop en zou ons college dan ook bezwaar moeten maken tegen het gewijzigde vaststellingsbesluit. Elk besluit tot het winnen van meer gas (dan 0) is een risico en daarmee voor onze fractie een besluit dat niet lichtzinnig genomen kan worden.

Nog een laatste opmerking: er wordt in de brief dieper ingegaan op de achtergrond en procedures aangaande het vaststellingsbesluit en het voorliggende wijzigingsbesluit. Onze fractie waardeert deze wijze van uitleg. Zo worden stukken beter leesbaar voor een ieder. Onze oproep is dan ook om dit bij elke voordracht/brief te doen zodat een leek altijd een basiskennis tot haar of zijn beschikking heeft na het lezen van de stukken. Dat maakt het onder andere voor de burger die mee wil lezen toegankelijker en mogelijk interessanter.


Interessant voor jou

Bijdrage Ontwerpnota reserves en voorzieningen

Lees verder

Bijdrage Proces advies vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer