Bijdrage Ontwerpnota reserves en voor­zie­ningen


30 maart 2022

De PvdD kan zich vinden in deze voordracht, maar mijn fractie wil wel een relatie leggen tussen deze én de vorige voordracht. Ik doel hiermee op het uitgangspunt om boter bij de vis te leveren. Als we beleidsdoelen vaststellen dan moet er ook voldoende budget zijn om die doelen binnen de afgesproken termijn te halen, bijv. in de vorm van reserves. Een belangrijk onderwerp waarbij dit niet is gebeurd, is bijv. het Uitvoeringsprogramma Bos en Hout. Wel mooie doelen, maar geen of veel te weinig budget voor de uitvoering. Het resultaat laat zich raden: de doelen worden niet gehaald. Kortom, mijn fractie is akkoord met de voorgestelde uitgangspunten voor het vormen en het houden van reserves, maar wil hierbij wel de oproep plaatsen om voortaan voldoende reserves vast te leggen voor het halen van belangrijke groene ambities.

Interessant voor jou

Bijdrage Boardletter 2021 van EY en de reactie van GS voor PS

Lees verder

Bijdrage Wijziging vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer