Bijdrage wijziging leges­ver­or­dening


3 november 2021

Voorzitter, voor wat betreft de Legesverordening beperken wij ons tot twee vragen:

1. In Friesland is wadlopen met groepen tot 50 personen niet langer vergunningplichtig. Is het correct dat in Groningen de vergunningplicht bij meer dan 7 personen blijft, maar dat daar nu niet meer voor betaald hoeft te worden? Heeft u in kaart gebracht wat de gevolgen zouden kunnen zijn van het vervallen van de leges voor wadloopgroepen tot 50 personen? Gaat dit leiden tot méér groepen op het Wad, en hoe wenselijk is dit vanuit natuuroogpunt, met name beschadiging en verstoring? Kan er anders volgend jaar een rapport komen waarin staat of en met welke hoeveelheid groepen het aantal wadlopers is toegenomen?

2. De Leges natuur zijn niet kostendekkend, daarom zijn de begrote opbrengsten verlaagd met € 200.000. Welke gevolgen heeft dit, moet die 2 ton elders verhaald worden en komt dit uit het budget natuur en landschap? Kunnen leges voor natuurvergunningen van (vee)bedrijven niet verhoogd worden om dit gat te dekken?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage investeringskrediet aankoop gronden uitbreiding Eemshaven

Lees verder

Bijdrage fondsversterking NOM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer