Bijdrage inves­te­rings­krediet aankoop gronden uitbreiding Eemshaven


27 oktober 2021

De Partij voor de Dieren blijft faliekant tegen de voorgestelde uitbreiding. Dat er nu grote sommen provinciaal geld worden ingezet, met de bijbehorende risico’s, is onacceptabel. Wij zullen dan ook tegen de voordracht stemmen.

Inmiddels zijn er meer partijen die twijfelen of het binnenhalen van nieuwe (vervuilende) industrie wel echt een voordeel oplevert voor de provincie en het welzijn van onze inwoners. Andere partijen constateren terecht dat het stroomnet meer en meer belast raakt en dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Wat ons betreft is het belangrijkste punt dat exponentiële economische groei simpelweg niet houdbaar is. Economische groei, het vergroten van de berg schulden waarop onze economie drijft leidt tot de ondergang van onze planeet. Het groeien van de economie gaat automatisch gepaard met het opsouperen van steeds meer natuurlijke hulpbronnen. In de vaart waarop wij dat doen is dat onhoudbaar. Op Paaseiland is ooit de laatste boom gekapt.

In tussentijd zorgt het aantrekken van nieuwe industrie voor een verdere verdozing van het Groningse landschap, voor toename van uitstoot van stikstof, CO2 en een scala aan Zeer Zorgwekkende Stoffen. Deze provincie moet keuzes maken en bedrijven verwelkomen die duurzame producten en diensten leveren. Daar hoort wat onze fractie geen nieuwe industrie bij en hier hoort de burger absoluut niet voor op te draaien.

Voorzitter, onze fractie is bang dat dit voorstel wordt goedgekeurd en wij maken ons zorgen over eventuele financiële tegenvallers in grondhandel. Kan het college de garantie geven dat dit geen invloed gaat hebben op de mate/hoogte van compensatie voor omwonenden, en compensatie voor (Wadden)natuur?

Hoe schat het College de uiteindelijke bereidheid in tot verkoop van gronden, kan daarmee de gewenste uitbreiding gerealiseerd worden? Of zal er mogelijk onteigend moeten worden?

Interessant voor jou

Bijdrage NOVI en betekenis samenwerkingsafspraken

Lees verder

Bijdrage wijziging legesverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer