Bijdrage Wensen en beden­kingen bij een voor­ge­nomen lening Merk­steijn Green Steel Mill


15 juni 2022

Voorzitter,

Onze fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de voorgenomen vestiging van een nieuwe staalfabriek in de Eemshaven, die in het productieproces uitsluitend gebruik zal maken van afval-staalschroot uit Nederland en omliggende landen. Maar: Gefundeerd wensen en bedenkingen inbrengen kan ons inziens alleen als we kennis hebben genomen van effecten op milieu en natuur. Het zou dan ook praktisch zijn als deze informatie voortaan wordt bijgevoegd bij de stukken.

Na bestudering van de MER aanmeldnotitie en natuurtoets blijkt dat negatieve effecten zo goed als uitgesloten zijn, mits er aan een aantal voorschriften wordt voldaan, o.a. ter bescherming van vleermuizen. Kunt u bevestigen dat u als voorwaarde voor de lening stelt dat het bedrijf deze voorschriften uitvoert?

Deze fabriek is een goed voorbeeld van waar we met een circulaire economie naar toe moeten, niet alleen wat betreft het productieproces zélf maar vooral ook de schaal waarop dit hier zal worden toegepast: dit circulaire bedrijf zet echt zoden aan de dijk. Onze fractie kan zich daarom goed vinden in het voornemen van GS om een lening van € 4 miljoen te verstrekken voor de vestiging van de Green Steel Mill in de Eemshaven.

Interessant voor jou

Bijdrage ontwerp vvgb twee windturbines Emmapolder

Lees verder

Bijdrage Gevolgen stikstofplannen kabinet voor provincie Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer