Bijdrage voor­dracht Refe­ren­dum­ver­or­dening provincie Groningen 2023


15 februari 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren pleit te allen tijde voor een uitgebreide democratische gereedschapskist. Waarin allerlei tools zitten om de Groningers meer te betrekken bij het politieke proces. Om inwoners zo goed mogelijk te horen en hun meningen te vertalen in uit te voeren beleid. Burgers delven wat onze fractie betreft te vaak het onderspit tegen de overheid en moeten daarom meer middelen krijgen om macht of invloed uit te oefenen.

Mevrouw Benjamins, de heren de Boer, Frenay en de Wit hebben hun tijd gestoken in het aanscherpen van een van de tools in die gereedschapskist, dank voor jullie inzet.

Voorzitter, in artikel 5 en 6 wordt voorgesteld om een wijziging door te voeren in de referendumverordening om voor het definitief verzoek voor het houden van een referendum ‘een aantal ondersteuningsverklaringen gelijk aan ten minste 4% van het aantal personen die kiesgerechtigd was voor de laatst gehouden provinciale Statenverkiezingen’ te regelen. Een dergelijke passage is ook bij het inleidend verzoek opgenomen waar 2% wordt genoemd. Dit maakt het minder duidelijk van wie ondersteuningsverklaringen worden geaccepteerd. Wordt je een dag na de provinciale Statenverkiezingen 18, mag je dan een verzoek voor een referendum niet ondersteunen middels een dergelijke verklaring? Graag een reactie voor meer duidelijkheid hierover.

Onder artikel 7 zou de procedure voor het initiëren van een referendum door PS wat onze fractie verder verduidelijkt kunnen worden. Als een partij met een voorstel komt om een onderwerp referendabel te maken, voor wanneer moet dat kenbaar zijn en voor wanneer moet de partij daar een meerderheid in Provinciale Staten voor hebben? Hoe spreekt Provinciale Staten zich in meerderheid uit voor het instellen van een referendum? Graag hier een reactie.

Wat onze fractie betreft wordt het voorgestelde lid 4 van artikel 7 geschrapt. Graag hier een reactie.

Onder artikel 5 heeft onze fractie behoefte aan meer duidelijkheid over het begrip ‘dringend’. Wat kunnen voorbeelden hiervan zijn? Is het een idee om voorbeelden richtinggevend op te nemen in de verordening?

Artikel 4, lid 1a, 2e graad lijkt in tegenspraak met artikel 10 lid 2. Hoe zit dat? Het verbaast onze fractie dat de antwoordcategorieën weg zijn gelaten. Hier graag een reactie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage verkenning project Ring West Verbindt en opwaardering N355 fase 1

Lees verder

Bijdrage voordracht Investeringsvoorstel mogelijke aankoop gronden kustontwikkeling Eems-Dollard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer