Bijdrage verkenning project Ring West Verbindt en opwaar­dering N355 fase 1


8 februari 2023

Voorzitter,

Wat ons betreft steken wij als provincie geen substantiële bedragen meer in rivieren van asfalt. Die 82 miljoen die nu beschikbaar wordt gesteld voor de Westflank kan op zoveel andere manieren worden besteed om het leven in Groningen kwalitatief te versterken.

Wat betreft de Partij voor de Dieren investeert de provincie alleen in afvalt als het gaat om noodzakelijke onderhoud, maatregelen ter verbetering van de veiligheid en aanpassingen om voetgangers, fietsers en openbaar vervoer dusdanige voorrang te verlenen dat vervoer per auto minder aantrekkelijk wordt. Dit is ook meteen antwoord op de vraag van de partijen die met dit agenderingsvoorstel kwamen; wij zien absoluut niets in een geheel nieuwe Westelijke ringweg om de stad heen. Wij kiezen niet voor herhaling van het debacle Ringweg Zuid waar omwonenden nu al jaren kampen met geluidsoverlast.

Er is namelijk per definitie niet meer asfalt nodig als er meer mensen wonen. We moeten ons wegennetwerk alleen slim leren te gebruiken. Het alternatief van de auto, het openbaar vervoer moet wat ons betreft veel aantrekkelijker. Want wie wil er nou geen Mercedes met chauffeur. Het is van het grootste belang om tot een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk te komen waarmee mensen snel en goedkoop kunnen reizen.

Verleid mensen om in het openbaar vervoer te stappen. Je kunt 30 personenauto’s van de weg halen waar 1 bus voor in de plaats rijdt. Als dit op grote schaal gebeurd is er geen ontsluitingsproblematiek meer. De veiligheid neemt door minder drukte ook zienderogen toe en het draagt bij aan het bewerkstelligen van de ambitie van Groningen Stad om in 2035 klimaatneutraal te zijn.

1. Hoe kijkt het college naar dit standpunt?

2. In hoeverre is dit college bereid om het openbaar vervoer, de fietser en de wandelaar boven de auto te stellen? Zou het college bijvoorbeeld het gebruik van de auto willen ontmoedigen in het plan voor de Westflank?

3. In hoeverre gaat dit college dat meenemen in de gesprekken rond het MIRT-onderzoek Westflank?

Interessant voor jou

Bijdrage Voordracht Wadloopverordening 2023

Lees verder

Bijdrage voordracht Referendumverordening provincie Groningen 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer