Bijdrage voor­dracht ophogen inves­te­rings­krediet natuur


16 februari 2022

Voorzitter,
Om als politiek onze controlerende taak goed te kunnen uitvoeren (om op een voor onze fractie zeer belangrijk onderwerp te kunnen sturen) hebben we duidelijke onderbouwing van stukken nodig.

In de voordracht tasten we in het duister hoe Prolander is gekomen tot deze 18 miljoen als extra investeringskrediet bovenop de reeds vastgestelde 35 miljoen om (ruil)gronden aan te kopen voor het versterken van onze natuur. Wij vragen ons sterk af of deze investering passend is. Uit antwoorden op technische vragen hebben wij nog altijd niet voldoende zicht hierop.

We wachten bijvoorbeeld nog op de gebiedsanalyse van de Commissie aanpak Lieftinghsbroek. Als nog niet duidelijk is hoe ernstig de gebiedsproblematiek is, hoe kunnen we dan een bedrag van 16 miljoen vaststellen voor het programma Groninger Aanpak Stikstof (GrAS)? Wanneer mogen we de gebiedsanalyse verwachten met een voorstel voor bijbehorende maatregelen? Graag een reactie van de gedeputeerde.

In het kader van het GrAS vragen wij ons ook af welk gedeelte van het budget wordt gebruikt om boeren uit te kopen en welk gedeelte van het budget wordt gebruikt om huidige activiteiten juist te verplaatsen. En daarmee ook de uitstoot te verplaatsen. Hier ook graag een reactie van de gedeputeerde.

Voor het Uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021-2030 is alleen al t/m 2023 5,8 miljoen euro nodig om doelstellingen te behalen. Nu maakt Prolander de inschatting dat er 2 miljoen nodig is om gronden aan te kopen. Hoe verhoud dit bedrag zich tot de complete opgave van het volledige Uitvoeringsprogramma Bos en Hout t/m 2030?

Wanneer en waar denkt het college de overige miljoenen beschikbaar te gaan stellen. Of bestaat dit gedeelte van het budget nog niet? En is het college bereid om structurele financiering vrij te maken voor investeringen in bos en hout?
Ja, voorzitter. We hebben kortom veel vragen en hopen op een uitgebreide beantwoording van de gedeputeerde en een toezegging dat dat wij voordat de Staten hier een besluit nemen grondig schriftelijk worden geïnformeerd.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer