Bijdrage Voor­dracht Discus­sie­no­titie Werken aan Parti­ci­patie(-beleid)


16 februari 2022

Voorzitter,

‘Jij bent een facist’ ‘Jij komt voor een tribunaal’

‘Jij bent extreem-rechts’ ‘Wij werken niet meer samen’

‘Wij sluiten jou uit’. Nee, voorzitter, dit is niet rechtstreeks aan u gericht.

Wat snakt onze fractie naar het goede gesprek. Wat snakt onze fractie ernaar om goed naar elkaar te luisteren en elkaar goed te kunnen begrijpen. Vanwege verkiezingen, politiek gewin, machtsspelletjes of gewoon uit pure afgunst wordt er flink gepolariseerd. Het grijpt ons weer naar de keel de laatste tijd. Dat moet echt stoppen. Dan is onze oproep ook; doe daar nou niet aan mee. Kijk eens met een open hart naar een ander en met een open hart naar diegenen die worden vertegenwoordigd door diegene.

En daar lijkt het college middels deze voordracht naar de streven, voorzitter. Het willen betrekken van groepen die zich niet gehoord voelen. Het willen voeren van bijvoorbeeld een keukentafelgesprek. Het wegnemen van zoveel mogelijk drempels voor burgers zodat ze actief kunnen participeren. We lezen in de voordracht terug dat Groningers zich tijdens participatieprocessen volgens het college gehoord en betrokken gaan weten voelen. ‘Het bouwen aan- en versterken van de Groningse democratie en rechtsstaat.’ Hier staat de Partij voor de Dieren volledig achter. Dit is de kern van waarom participatie nodig is.

Wat ons zorgen baart, voorzitter, is dat het college per proces wil benoemen welke groepen en belangen zeker aan tafel moeten komen. Een inclusief of divers gezelschap samenstellen is niet aan het college, maar aan de samenleving zelf of dit zou op zijn minst een vraag kunnen zijn aan PS. De Partij voor de Dieren is bang dat er teveel met de mensenbril wordt gekeken naar het vaststellen van de gesprekspartners. Wij hopen dat dierenbelangenorganisaties en natuur- en milieuorganisaties met een kritische blik steeds actief worden benaderd om mee te denken.

Onze vraag is dan ook hoe het college de stem van dieren, planten en milieu naar voren denkt laten te komen in participatieprocessen en hoe zwaar ze deze denkt te gaan wegen.

Het democratisch kompas gaat worden gebruikt om achteraf te wegen of het participatieproces naar behoren is verlopen staat in het aangeboden document. Het college stelde tijdens de commissievergadering van 19 januari nog dat zij van mening is dat het participatieproces rond Roodehaan goed was ingericht door de gemeente Groningen. Hoe komt het dan toch dat de gemeente aan de ene kant, en veel omwonenden natuurorganisaties aan de andere kant zo tegenover elkaar zijn komen te staan?
Graag een reflectie van het college, aan de hand van dit ‘democratisch kompas’ over hoe de algemene maar kwetsbare belangen van gezondheid, natuur en milieu voldoende bescherming zullen krijgen. Want u stelt terecht dat het doel onder andere het creëren van draagvlak is. Ten slotte; bij de beoordeling van inspraakreacties is het not done om selectief te winkelen, zoals de gemeente Groningen bij Roodehaan heeft gedaan. Daarom moet er altijd een transparante inspraaknota worden opgesteld waarin het bevoegd gezag per (inspraak)punt een inhoudelijke beoordeling geeft. Voor insprekers en voor PS is dan direct duidelijk op welke wijze de inspraakreacties zijn beoordeeld en politiek gewogen.

Interessant voor jou

Bijdrage voordracht ophogen investeringskrediet natuur

Lees verder

Bijdrage Voordracht Strategie inzet Biogrondstoffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer