Bijdrage Voor­dracht defi­ni­tieve vvgb pluim­vee­hou­derij Kiel-Windeweer


18 mei 2022

Voorzitter,

Onze fractie stelt voor dat we deze Statenzaal opnieuw gaan inrichten. We gaan namelijk wat ons betreft werken volgens het Beter Leven Keurmerk, 1 ster. Vertaald naar deze Statenzaal. We gaan hier bankjes neerzetten en we gaan tegen elkaar aangedrukt zitten vergaderen. En dat doen we dan ook als er een soort van Delta variant van het coronavirus rondwaart in Nederland. We mogen dus alleen maar binnen blijven. Af en toe even opstaan en een rondje lopen. Dan hebben we hier de halve zaal in paniek. Claustrofobische en smetvrezerige sentimenten gaan de boventoon voeren.

Het gaat in dit bedrijf om in totaal 305.000 vleeskuikens. Een tijdbom als het gaat om zoönosen. Virologen waarschuwen voor het gevaar van het vogelgriepvirus dat kan muteren tot een variant die gevaarlijk is voor de mens. Volgens mijn fractie zitten we daar niet op te wachten. Dan hebben we het nog niet gehad over de dierenmishandeling die gepaard gaat met de uitbuiting van kuikens, van levende schepsels. Het bouwen van stallen waarin zoveel dieren zullen worden opgepropt, is juist precies het tegenovergestelde van wat we moeten doen. Hier ligt een uitgelezen kans om te zeggen: ‘nee, dit soort bedrijven zijn niet toekomstbestendig, dit moeten we niet meer willen’, één megestal minder is directe winst.

Voorzitter, het zal u duidelijk zijn dat wij tegen deze voordracht, tegen de verklaring van geen bedenkingen, gaan stemmen.


Interessant voor jou

Bijdrage ontwerp begroting 2023 Omgevingsdienst Groningen

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering Brief Wensen en bedenkingen regionale klimaatadaptatiestrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer