Bijdrage Voor­dracht bekrach­tiging opgelegde geheim­houding stukken Rodin Broadband


8 februari 2023

Voorzitter,

Zojuist is de vergadering achter gesloten deuren niet doorgegaan. Veel andere partijen hebben besloten om niet mee te doen aan geheimhouding. Door geheimhouding van stukken lopen wij als politiek orgaan opnieuw het risico om vertrouwen in het politieke proces te ondermijnen. In een dossier als deze, waar tientallen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld mee gemoeid zijn, is dat wat ons betreft uit den boze.

Wij zijn dan ook tegen het bekrachtigen van geheimhouding van de stukken zoals die in het besluit staan.

Wat ons betreft legt de gedeputeerde de inwoners van Groningen in openbaarheid verantwoording af en vertelt hij waarom hij denkt dat onze inwoners niet mogen weten wat hier achter gesloten deuren plaatsvind.

Hopelijk is dit een les voor alle partijen. Kritieke infrastructuur/nutsvoorzieningen moet in de handen van de overheid zijn of zeer nauw worden gestuurd door de overheid om zoveel mogelijk gehakketak te voorkomen.

Interessant voor jou

Bijdrag evaluatie ganzenakkoord 2014 - 2022 en vaststelling nieuw ganzenakkoord

Lees verder

Bijdrage Financiering regionale netwerkbedrijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer