Bijdrage voor­dracht Acute nood cultuur­sector door prijs­stij­gingen


15 februari 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan zich voorstellen dat een aantal culturele instellingen het water aan de lippen heeft staan. Voor onze fractie is het van belang dat culturele activiteiten, net als sport, financieel toegankelijk blijft voor iedereen. Als culturele instellingen zelf het hoofd boven water moeten houden, vraagt dat om het doorberekenen van deze kosten naar de inwoner. Juist de mensen met een kleine portemonnee worden zo uitgesloten.

Verder waarderen wij het dat in de voordracht de budgettaire problemen qua energie meteen worden gekoppeld aan het verduurzamen van de gebouwen. Verder zien wij in dat het van belang is instellingen te steunen als overbrugging tot het vaststellen van een nieuw uitvoeringsprogramma.

Interessant voor jou

Bijdrage voordracht Investeringsvoorstel mogelijke aankoop gronden kustontwikkeling Eems-Dollard

Lees verder

Bijdrage weidevogelgebied Medenetilsterpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer