Bijdrage spoed­debat situatie Ter Apel


22 juni 2022

Voorzitter,
Groningen is het afvoerputje van dit land. Er moet hier echt een crisis uitbreken voordat er wat gebeurt in Den Haag. En het gaat over de ruggen van kwetsbare mensen. Wat ontzettend verdrietig en boos makend. Dat het Rode Kruis in Nederland een tentenkamp op heeft gezet om vluchtelingen een slaapplek te bieden is een nieuw treurig dieptepunt. Deze beelden kennen we (we mogen van geluk spreken) voornamelijk uit oorlogsgebieden en aangrenzende landen.

Wat betreft Partij voor de Dieren is het randvoorwaardelijk dat mensen die huis en haard hebben achtergelaten om onveiligheid te ontvluchten die ondersteuning moeten krijgen die nodig is. In de vorm van een veilige en rustige plek om te verblijven. Zonder steeds te moeten verhuizen. Maar ook met eventuele psychische behandeling en met praktische hulp die nodig is om hier een leven op te bouwen. Om perspectief te bieden.

We voeren als Nederland één opvangbeleid, we zijn gedeeld verantwoordelijk, dit geldt voor elke provincie en elke gemeente. Onze fractie zou graag zien dat elke provincie en elke gemeente dan ook naar rato vluchtelingen opvangt. En in elke provincie wordt een voorziening geregeld waar vluchtelingen kunnen worden aangemeld. Daarmee komen vluchtelingen op één plek, maximaal twee plekken, terecht waar ze tijdens hun verblijf kunnen wonen in afwachting van de uitslag van de asielprocedure. Desnoods worden gemeentes en provincies gedwongen deze verantwoordelijkheid te nemen.

Onze vraag is of het college het met deze lezing eens is. Zo nee, wat is dan de inzet van het college in Den Haag? En worden er in Den Haag ook gesprekken gevoerd om de asielprocedure te versnellen? Om mensen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven?
We verder vertrouwen in de Commissaris als woordvoerder namens de provincie. Deze commissaris schuwt niet de confrontatie als dat noodzakelijk in belang is van onze provincie.

Nederland moet volgens ons voldoen aan haar verplichting om vluchtelingen op te nemen die in gevaar zijn in eigen land. Ook onze fractie ziet dat er geen oneindige capaciteit is om in ons land vluchtelingen op te vangen, maar dit vereist een nationale, een Europese en zelfs een wereldwijde aanpak. Door klimaatverandering en vervuiling van ons milieu kunnen we verwachten dat er in de toekomst meer en meer migratiestromen op gang komen. We moeten als land permanent zijn voorbereid en ingericht om in vlagen grote groepen asielzoekers op te kunnen vangen en van veiligheid te voorzien als dit noodzakelijk is. En dus niet alleen hier in Groningen. Regeren is vooruitzien. Daar hadden we het vorige week toch ook over? Deja vu.

Interessant voor jou

Bijdrage perspectiefnota 2023

Lees verder

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer