Bijdrage Oost­polder Reac­tienota met Ruim­telijk Kwali­teits­kader


26 oktober 2022

Voorzitter,

Ik sprak laatst mijn moeder. Ik vertelde haar over wat ik nú weer las in de stukken. Mam, in de Oostpolder, bij de Eemshaven, moet volgens het Gronings college het meest spraakmakende bedrijventerrein (van Nederland?) uit de grond worden gestampt. Waar andere provincies geen datacenters willen en vervuilende industrie het liefst weren, kunnen deze bedrijven zich hier straks wel vestigen. Zoals we ook zien in de reactienota: inwoners van onze provincie reageren vaak net als mijn moeder: mensen zullen er ongetwijfeld over spreken… maar dan over welke domme keuze er nu weer is gemaakt.

Het hele plan is opgezet om het bedrijventerrein koste wat het kost te gaan realiseren. Allereerst moeten we het hebben over de omwonenden die zich zorgen maken over hun woongenot. Hen wordt beloofd dat de bedrijven een meerwaarde gaan vormen voor de woonfunctie. Zo bont lezen we het niet vaak! Een ‘uitloopgebied’ met ommetjes, bankjes en een extra boom kan ook prima zónder bedrijventerrein worden gerealiseerd.

Een andere ambitie gaat over een geluidsarme ontwikkeling op het bedrijventerrein. Maar let op: landelijke wetgeving voor industrielawaai biedt geen bescherming tegen geluidspieken en ook niet tegen Laag Frequent Geluid (LFG) en ook niet tegen de geluidsoverlast van zwaar verkeer van en naar het industrieterrein. Omwonenden maken zich terecht zorgen. Maar, in de reactienota zien we dat alle input van participerende inwoners systematisch van tafel wordt geveegd.

Wat zijn de principes van participatie en draagvlak waard als alle kritische opmerkingen en vragen van bewoners en andere betrokkenen worden weggeschreven?

Dan de boeren. Hoeveel boeren denkt het college (gedeeltelijk) te moeten onteigenen om de grond beschikbaar te krijgen om die grote bedrijfskavels en bijbehorende infrastructuur uiteindelijk te kunnen realiseren?

Dan de natuur. Hoe gaat een bedrijventerrein bijdragen aan de biodiversiteit? Zijn hier al serieuze plannen ontwikkeld? Of is het zoals wij vermoeden een promotiepraatje. Zo van: ‘we noemen ook het woordje biodiversiteit om GroenLinks tevreden te stellen?’ Het is leuk als bedrijven de keus krijgen tussen een bijenhotel en een groen dak, een beetje mogen shoppen in de inspiratiegids, om hun bijdrage af te vinken, maar voor de biodiversiteit is het effect hiervan zeer minimaal. De Partij voor de Dieren wil dat bij elke nieuwe ontwikkeling wezenlijke versterking van biodiversiteit vóóraf wordt geborgd.

Onderliggend aan onze kritiek is dat wij de Partij voor de Dieren ziet dat het 5 voor 12 is in onze provincie, in ons land, op onze aarde. Aanvankelijk was de Oostpolder vooral nodig om hyperscale datacenters, automotive en energieopwekkende bedrijven te faciliteren.

Inmiddels is het verhaal dat de Oostpolder vooral nodig is om de stroom die op de Noordzee wordt opgewekt te kunnen gebruiken. Maar deze groene stroom hebben we hard nodig om de bestaande ondernemers te helpen verduurzamen. Bovendien, is waterstofproductie direct op de Noordzee niet veel duurzamer dan waterstofproductie in de Oostpolder? Ook vragen wij ons af wat er duurzaam is aan een hyperscale datacenter en aan automotive-bedrijven? Graag reactie van de gedeputeerde.

Wij vragen ons oprecht af waar de vraag voor ontwikkeling van dit bedrijventerrein nou vandaan komt. Zijn het de burgers in deze provincie? Wie heeft kenbaar gemaakt dat er behoefte is aan deze bedrijven? Waarom wordt er niet actief gezocht naar inbreiding op reeds bestaande bedrijventerreinen? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Gezien de vele negatieve aspecten, zoals benadelen van omwonenden, aantasten biodiversiteit, vernietigen van vruchtbare akkergrond, opsouperen van schaars drinkwater en wegsluizen van groene energie die elders hard nodig is, lijkt ons de enige verstandige keuze om af te zien van deze industrialisatie. We hebben als provincie slechts de intentie uitgesproken het gebied te ontwikkelen en kunnen deze historisch foute beslissing terugdraaien. De PvdD zal tijdens de Statenvergadering de Staten en het College oproepen om het plan te heroverwegen.

Interessant voor jou

Bijdrage Vaststellingsbesluit gasjaar 2022 – 2023

Lees verder

Bijdrage Begroting 2023 en Najaarsmonitor 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer