Bijdrage Board­letter 2021 van EY en de reactie van GS voor PS


30 maart 2022

De PvdD waardeert het dat de Staten met deze Boardletter van de accountant alvast een voorlopig beeld? krijgen van de komende controle op de jaarrekening 2021. De accountant legt in zijn Boardletter verschillende punten bloot die voor verbetering vatbaar zijn. Waar onze fractie zich vooral zorgen over maakt is, is dat er vaak onvoldoende zicht is op het halen van de afgesproken doelen. De Staten moeten er van op aan kunnen, dat het college er alles aan doet om de vastgestelde beleidsdoelen te halen. En als dat om wat voor reden niet gaat lukken, dan moeten de Staten daar tijdig en goed over worden geïnformeerd, zodat er kan worden gekeken of er bijsturing mogelijk en nodig is. Een cruciale voorwaarde hiervoor is, dat het college goed de vinger aan de pols houdt en direct aan de bel gaat trekken als de uitvoering van het beleid niet meer op koers ligt. In de stukken wordt heel terecht opgemerkt dat hiervoor ook een cultuurverandering nodig is.

Mijn fractie roept het college dan ook op om hard aan de slag te gaan met deze cultuurverandering en daarmee met het verbeteren van de monitoring en voortgangscontrole van de beleidsuitvoering. De KRW, de EHS / NNN, de ecologische kwaliteit van Waddengebied en de EemsDollard, het inzichtelijk maken en aanpakken van milieuvervuiling – voorbeelden te over van langlopende beleidsprogramma's waar gestelde doelen niet of te laat behaald worden.

Interessant voor jou

Bijdrage Aanbevelingen rapport NRK ‘In de ban van de Ringweg’

Lees verder

Bijdrage Ontwerpnota reserves en voorzieningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer