Bijdrage ontwerp begroting Wadden­fonds 2023


18 mei 2022

Voorzitter,

Het Waddenfonds hanteert als vast uitgangspunt dat de beschikbare middelen t/m 2026 fifty-fifty zullen worden ingezet voor duurzame economie én ecologie. Dit uitgangspunt is voor onze fractie van cruciaal belang. Volgens de stukken zou het met deze fifty-fifty verdeling helemaal snor zitten.

Maar schone schijn bedriegt. Er is namelijk nergens vastgelegd wat de definitie van een ‘natuurproject’ is? Ofwel: in welk geval kan een project met recht worden aangemerkt als een ‘natuurproject’? Het gevolg hiervan is, dat een groot deel van het geld dat naar de zgn. natuurprojecten gaat, in de praktijk hoofdzakelijk ten goede komt aan economische en maatschappelijke belangen.

Onze fractie heeft dit fundamentele manco van het Waddenfonds al vaker aangekaart. In onze visie moet de 50% voor ecologie óók daadwerkelijk én volledig ten goede komen aan de versterking en uitbreiding van de natuur en ecologie in dit unieke natuurgebied en aangrenzende gebieden. We hebben nog enkele jaren voordat het fonds afloopt en daarmee een laatste kans om dit recht te zetten.

Wilt u zich, als nieuwe gedeputeerde, binnen DB van het Waddenfonds hard maken voor dit belangrijke punt, en ons informeren of en op welke wijze nog een koerswijziging gaat worden ingezet?