Bijdrage concept-begroting SNN


18 mei 2022

Voorzitter,

Bij een eerste vluchtige scan van de concept-begroting 2023 werd onze fractie helemaal blij. Want laten we wel wezen. In een tijd dat het dramatisch slecht gaat met de natuur is het fantastisch om in deze begroting te lezen dat óók het SNN zich krachtig gaat inzetten voor het verbeteren van de noordelijke ecosystemen. Maar helaas, niets is minder waar.

Het SNN bekommert zich niet over de natuur in Noord-Nederland. Het SNN heeft het in zijn begroting voor 2023 enkel en alleen over het noordelijke economische ecosysteem en over het innovatie-ecosysteem in Noord-Nederland. Onze fractie vindt dit niet acceptabel.

Van Dale is duidelijk over de betekenis van dit begrip: ‘Een ecosysteem is het geheel van de planten en dieren in een territorium, gezien in hun wisselwerking met hun omgeving’.

Voor ons zijn er nu twee opties:

  • het SNN gaat zich daadwerkelijk inzetten voor het verbeteren van de ecosystemen in Noord-Nederland, of
  • het begrip ‘ecosysteem’ wordt uit de Begroting 2023 (en eventuele andere documenten van het SNN) voor eens en altijd verwijderd.

Vraag: wil de gedeputeerde hiervoor zorgdragen? Zo nodig zal onze fractie hierover een motie indienen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage IPO Kaderbrief 2023

Lees verder

Bijdrage ontwerp begroting Waddenfonds 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer