Bijdrage commis­sie­voor­dracht Ener­gie­be­spaar­lening en ontwik­kel­fonds vroeg­tijdige parti­ci­patie duurzame energie


1 december 2021

Voorzitter,

Wij vragen ons af; mag het een onsje meer zijn?! Het voorstel van onze fractie is om in plaats van deze zuinige leningsregeling een genereuze subsidieregeling in te stellen waarmee mensen met een kleine beurs ruime mogelijkheden krijgen om een maximale bijdrage te leveren aan de verduurzaming.

Volgens onze fractie valt het niet uit te leggen dat lage inkomens het in deze voordracht moeten doen met een (relatief dure) lening terwijl ze wel volop moeten meebetalen aan energiebelastingen die voor een groot deel in de vorm van dikke SDE-subsidies (Stimulering Duurzame Energie) ten goede komen aan grote bedrijven of kapitaalkrachtige investeerders en particulieren met een ruime beurs.

Daarom gaat de PvdD voor het verstrekken van duurzame giften in natura aan mensen met lage inkomens. Een prachtkans om er voor te zorgen dat de woningen van lage inkomensgroepen op den duur allemaal worden voorzien van energiebesparende maatregelen en zonnepanelen.
Wij hebben de volgende vragen:

- Ziet de gedeputeerde mogelijkheden om de lening minimaal om te zetten in een gift of dat mensen zelfs een beloning krijgen voor het isoleren van het huis?

- Wil GS ook schakelen met commerciƫle budgetbeheerders, bewindvoerders en mentors wat betreft het Sociaal Krediet? Ook daar zitten kwetsbare mensen die schulden hebben of hun eigen financiƫn niet of nauwelijks kunnen managen. Is er voor die groep ook een dergelijke lening mogelijk? Klanten van deze bedrijven gaan deze winter waarschijnlijk ook financieel gebukt onder een hoge energielast en een buitengewoon hoge inflatie.

- Hoe stimuleert de provincie verduurzaming van huizen van huurders?

Interessant voor jou

Bijdrage commissie afschaling projectorganisatie N33 midden

Lees verder

Bijdrage commissie ontwerpherstelbesluit omgevingsvergunning uitbreiding windpark Delfzijl Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer