Bijdrage commissie afschaling project­or­ga­ni­satie N33 midden


1 december 2021

Voorzitter,

In aansluiting op onze vorige woordvoering: wij zijn van mening dat het afschalen van de projectorganisatie N33 Midden prima is. De verdubbeling van de N33 Midden is bedoeld om de bereikbaarheid van industrie te verbeteren, voornamelijk met het oog op economische groei.

Hier kunnen wij niet mee instemmen. Ook omdat het ten koste gaat van onze kostbare natuur en landbouwgrond. Wat betreft de Partij voor de Dieren wordt er alleen gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op de N33. Al zou het verlagen van de maximum snelheid ook hier al aan bijdragen.

Mochten er in de toekomst echt duizenden mensen extra in het gebied rond de Eemshaven komen te werken zou je wat onze fractie betreft in moeten zetten op extra OV. Pendelbussen die werknemers van specifieke bepaalde grote bedrijven ophaalt en die de vluchtstrook bij drukte kunnen nemen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage commissie ontwerp programma mobiliteit

Lees verder

Bijdrage commissievoordracht Energiebespaarlening en ontwikkelfonds vroegtijdige participatie duurzame energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer