Bijdrage commissie ontwerp­her­stel­be­sluit omge­vings­ver­gunning uitbreiding windpark Delfzijl Zuid


1 december 2021


De Partij voor de Dieren vindt het een goede ontwikkeling dat het college is teruggefloten door de Raad van State. Dat er nu (beter) dient te worden stilgestaan bij de effecten van geluid, slagschaduw, lichtschittering/reflectie en externe veiligheid lijkt ons ook noodzakelijk.

Wat mijn fractie betreft moet in het herstelbesluit omgevingsvergunning een verplichting voor een stilstandvoorziening worden opgenomen. Als dit wordt geweigerd zou er toch minstens gekozen moeten worden om één van de wieken van elke turbine zwart te verven om ook de veiligheid van vogels te waarborgen.

Hoe denkt de gedeputeerde over een dergelijke stilstandvoorziening? En over het zwart verven van de wieken? Kunnen we de proef die gaat lopen in de Eemshaven uitbreiden naar onder andere dit windpark? Uit onderzoek in Noorwegen is namelijk al gebleken dat de effecten significant zijn.

Interessant voor jou

Bijdrage commissievoordracht Energiebespaarlening en ontwikkelfonds vroegtijdige participatie duurzame energie

Lees verder

Bijdrage commissie uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021 - 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer