Bijdrage brief vast­stel­lings­be­sluit Groningen gasveld 2021-2022


3 november 2021

Voorzitter,

Onze fractie heeft het vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 doorgenomen. Voor veel Groningers zal de positieve blik in het document op de voortgang van versterking en dergelijke volstrekt onherkenbaar zijn. Deze mening wordt gedeeld door de Nationale Ombudsman. Hij merkt dat het vertrouwen van de burger in de overheid steeds verder afneemt. Hoe kan het nou dat er in Den Haag zo’n ander beeld leeft dan hier bij onze inwoners? Is de mentale en fysieke afstand dan toch te groot?

De NAM lijkt zich steeds verder terug te trekken en steeds minder bereid te zijn om te betalen voor de versterkingsopgave. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Het is goed om te zien dat de vermindering van gaswinning op schema ligt. Maar tegelijk wordt er gesproken over intensiever gebruik van de opslag in Grijpskerk. Staat ons hier op kleine schaal te wachten wat elders in de provincie is gebeurd? Eérst het gewin, éérst de vervuiling en pas dan de oplossing? Verschillende mensen hebben al schade geleden en we moeten voorkomen dat deze problematiek verder kan gaan toenemen.

Wij zijn het in principe eens met het niet instellen van beroep.

Interessant voor jou

Bijdrage fondsversterking NOM

Lees verder

Bijdrage najaarsmonitor en begroting 2022 en opvang dieren uit het wild

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer