Bijdrage Aanbe­ve­lingen rapport NRK ‘In de ban van de Ringweg’


30 maart 2022

Het proces rondom Ring Zuid geeft de Partij voor de Dieren een vieze smaak. Van meet af aan zag onze partij überhaupt geen noodzaak voor het project. Dat de uitvoering tot nu vervolgens gepaard is gegaan met zoveel miscommunicatie en bestuurlijk falen is (erg) teleurstellend. De Partij voor de Dieren is blij met zowel de aanbevelingen uit het NRK rapport als uit ‘De weg vooruit’. Wij menen dat dit in de toekomst tot meer transparantie kan leiden over taken en verplichtingen, tot betere informatievoorziening en daarmee een meer gedegen besluitvorming.

Met betrekking tot aanbeveling 1: De Staten hebben met ‘De weg vooruit’ ook de hand in eigen boezem gestoken. Mankementen zijn blootgelegd en er zijn verbetervoorstellen gedaan en overgenomen door GS. Ook wordt de aanbeveling overgenomen om de informatiepositie van Statenleden en burgers te versterken. Ons inziens zou dit niet beperkt moeten worden tot grote infrastructurele projecten, of energieprojecten (zoals windparken), maar inderdaad ook bij grote projecten van minder materiele aard. Het NNN wordt genoemd, maar ook Bos en Hout zou hiervoor in aanmerking komen. Voor Bos en Hout geldt dat als de informatievoorziening goed op orde is er een spin-off kan optreden. Burgers en organisaties willen misschien betrokken worden, meedenken en -helpen. Het verbeteren van het milieu (alles rondom de Strategische Milieuagenda) en het klimaatbeleid zijn óók grote projecten, waar transparantie en informatievoorziening tot standaard gemaakt zou moeten worden.

Het college ziet geen reden om op basis van aanbeveling 2 het Wob-proces verder te optimaliseren, aangezien de inhoud van de aanbeveling al staande praktijk is bij de provincie. Maar de aanbeveling is ergens op gebaseerd, er gingen, en gaan misschien, zaken fout! Waarom erkent GS niet dat de WOB-processen voor verbetering vatbaar zijn? Informatievoorziening naar burgers en andere overheden moet op orde zijn, het is de basis voor vertrouwen. Er staan nog vele grote projecten op stapel, waarbij waarschijnlijk ook WOB-verzoeken bij de provincie ingediend zullen worden. Daarom zou u deze kritiek ter harte moeten nemen!

Interessant voor jou

Bijdrage Voordracht Strategie inzet Biogrondstoffen

Lees verder

Bijdrage Boardletter 2021 van EY en de reactie van GS voor PS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer