Bijdrage Begroting IPO en BIJ12


27 oktober 2021

We hebben als fractie kennisgenomen van de presentatie tijdens de Stateninformatiedag. We krijgen de mogelijkheid om onze AV leden input te geven. Dank voor deze mogelijkheid.

Als fractie willen we zowel binnen deze provincie als binnen het IPO pleiten voor aandacht voor natuur en milieu. Wij pleiten voor het vrijmaken van meer budget binnen BIJ12 om onderzoek te doen naar inzet van preventieve middelen om jacht op dieren uit te bannen. Wat betreft onderzoek en dierenwelzijn zou - wat betreft invasieve exoten - moeten worden onderzocht op welke manieren we het doden van deze dieren te allen tijde kunnen voorkomen.

Bovenstaande punten hebben een positief effect op dierenwelzijn in alle provincies, het is dus een gezamenlijk belang waar wat ons betreft aandacht voor moet zijn bij het behandelen van de begroting.

Provincies zouden samen sterk moeten optrekken als het gaat om het vrijmaken van budget voor opvang van dieren uit het wild. Volgende week willen we hier tijdens het behandelen van de begroting ook nog aandacht op vestigen. Andere provincies zoals Noord-Brabant, Limburg en Noord-Holland kiezen voor een structurele of eenmalige bijdrage. Laten we niet wachten op sturing uit het Rijk en zelf de handschoen oppakken.

Het IPO zou verder niet moeten accepteren dat de KRW-doelen bij lange na niet worden behaald. Daarmee falen de provincies in haar taak als toezichthouder. Tot zover de input voor onze AV leden.

Onze fractie vraagt zich verder af op welke manier individuele provincies met een eigen politieke kleur op de juiste manier worden vertegenwoordigd in Den Haag. Het IPO lijkt een lobby te zijn van het compromis dat tussen de 12 provincies leeft en in elke provincie is die zienswijze ├╝berhaupt al een compromis van een meerderheid in onze Staten. Partij voor de Dieren pleit dan ook voor een duidelijk eigen geluid van de Provincie Groningen in Den Haag. Kan het college hierop reageren?

Interessant voor jou

Bijdrage voortgang Plan van aanpak Noord-Nederland emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen

Lees verder

Bijdrage NOVI en betekenis samenwerkingsafspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer