Bijdrage voortgang Plan van aanpak Noord-Nederland emissies Zeer Zorg­wek­kende Stoffen


27 oktober 2021

In de Strategische Milieu Agenda staan torenhoge ambities voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving in onze provincie. Wat deze brief vooral duidelijk maakt is, dat er voor het college aangaande ZZS nog heel veel werk aan de winkel is. Op veel plekken in de provincie staat daardoor de leefomgeving nog dagelijks bloot aan risico’s voor mens, dier en milieu. Er bestaat zelfs niet eens een juist en volledig overzicht van de emissies van ZZS-stoffen in onze provincie! Zo sturen we aan op een soortgelijke toestanden als het PFAS-drama.

Vraag: is het college bereid om er veel tandjes bij te zetten voor de aanpak van dit sluipende probleem, ten eerste het zo snel mogelijk opstellen van een volledig emissieoverzicht, en ten tweede een stappenplan voor reductie van ZZS. Wanneer mogen wij de concrete uitwerking hiervan tegemoetzien? En zo nee, waarom niet?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage belofte stopzetting gaswinning

Lees verder

Bijdrage Begroting IPO en BIJ12

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer