Bijdrage actu­a­li­satie Omge­vings­visie en veror­dening Groningen 2020


Aanpas­singen voor veehou­de­rij­be­drijven

27 januari 2021

Voorzitter, de omgevingsvisie- en verordening zijn niet los van elkaar te zien. Het is volgens GS een beleidsarme actualisatieronde waar een aantal zaken worden opgenomen of gewijzigd in de visie en verordening die eerder zijn besloten of door de actualiteit zijn achterhaald. Een aantal van die besluiten hebben we in het verleden niet kunnen steunen en wij kijken dan ook kritisch aan tegen deze actualisatie op die specifieke punten.

We zijn blij te lezen dat veehouders niet worden gehonoreerd als het gaat om hun verzoek om hogere mestsilo’s in het veld toe te staan dan – die - als bedoeld in motie 454. De Partij voor de Dieren heeft motie 454 ook niet gesteund en staat - daaruit voortvloeiend - hoe dan ook afwijzend ten aanzien van deze wijziging.

Dan artikel 2.29.9. Een toegevoegd artikel waarbij een specifiek bedrijf in Stadskanaal een recht wordt verleend tegen de huidige verordening in om een IV-bedrijf toch uit te breiden in aantal dieren.

Voorzitter, als we het goed begrijpen heeft de gemeente Stadskanaal tegen de in 2017 geldende verordening in haar medewerking verleend aan de uitbreiding van een IV-bedrijf en is ze net als de provincie teruggefloten door de Raad van State omdat een belanghebbende de overtreding wel heeft gezien en het voor de rechter heeft gebracht.

Ook de aanvrager of zijn agrarische adviesbureau had kunnen weten dat zijn uitbreiding deels in wit gebied zou plaatsvinden en daarmee niet vergund zou kunnen worden. (de visie, de verordening met de ingekleurde kaarten waren immers openbaar)

De Partij voor de Dieren is verbolgen over het feit, dat de provincie dit nu wil rechtzetten door de regels voor dit bedrijf aan te passen. De bezwaarmaker die alle moeite heeft gedaan om dit voor de rechter uit te vechten en in het gelijk is gesteld wordt daarbij volledig in het slijk getrapt. Zijn gewonnen, juridische strijd, is voor de provincie van generlei waarde. Hoezo betrouwbare overheid?? Voorzitter, we hebben het nu nog niet eens over het welzijn van de dieren, en de verhoogde milieubelasting. Minstens zo belangrijk voor onze partij en op zich al redenen om een ferm NEE te laten horen. Waarom heeft GS voor deze constructie gekozen? En bent u er wel zeker van dat deze constructie juridisch houdbaar is – het is nogal wat, een specifiek overgangsrecht opnemen voor één bedrijf… En zijn er nog meer bedrijven waar een dergelijk foutje aan kleeft, die straks ook komen vragen om een voor hun gunstige aanpassing? Graag een reactie!

Voorzitter, er wordt een verduidelijking toegevoegd aan artikel 2.29.2 en 2.29.6, door het noemen van de peildatum van 1 januari 2019. Dit is blijkbaar nodig omdat er een sluiproute lijkt te zijn middels het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunning milieu zonder peildatum. Wij vragen ons af hoeveel veehouderijen c.q. gemeenten gebruik gemaakt hebben van deze sluiproute om na 1 januari 2019 tóch hun bedrijf uit te kunnen breiden. En kan dat besluit dan nog worden teruggedraaid?

Interessant voor jou

Bijdrage agenderingsverzoek plaatsing windmolens zeedijk

Lees verder

Bijdrage voordracht kader sport en bewegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer