Bijdrage A.05 Voor­dracht: Wijziging Gemeen­schap­pe­lijke regeling (GR) Wadden­fonds en uitstel inzet Algemene Reserve Wadden­fonds


8 februari 2023

Voorzitter,

De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling komt met een aantal positieve wijzigingen. De passieve informatieplicht veranderd in een actieve. Deze inlichtingenplicht betekent dat het bestuur van het Waddenfonds uit eigener beweging de staten informeert over alles dat zij behoren te weten om hun taak goed te kunnen vervullen. In de praktijk gebeurt dit al, maar de PvdD ziet graag dat de Staten nóg beter en eerder worden geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma, en niet pas als de gelden al weer zo goed als verdeeld zijn. Want het is te vaak voorgekomen dat we achteraf wéér tot de conclusie moesten komen dat er vele miljoen gestoken werden in projecten waar geen mossel of wadvogel beter van wordt.

Verder komt er een mogelijkheid voor het instellen van een adviescommissie. De Raad van State had kritiek op dit punt. Een effectieve inzet van een dergelijke adviescommissie valt of staat met de beschikbare capaciteit bij PS. Ook kan het vertragend werken door de politieke fragmentatie omdat er niet snel overeenstemming zal worden bereikt.

Een laatste relevant punt is dat het AB voorstelt om een nieuwe evaluatiebepaling op te nemen waarin o.a. wordt gekeken naar de mate waarin het Waddenfonds heeft bijgedragen aan de realisatie van de in de GR opgenomen beleidsdoelen.

De PvdD is van mening dat het Waddenfonds een gigantische gemiste kans is. Als de gelden werkelijk voor de natuur ingezet zouden zijn, had een deel van de achteruitgang van de ecologische kwaliteit van het Wad voorkomen kunnen worden. Wij hebben niet de illusie dat met de nu voorgestelde wijzigingen er nog veel gaat veranderen voor de resterende drie jaren dat het WF nog in werking is. Dat gezegd hebbende kunnen wij wel instemmen met de voordracht.Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Adviesrapport IPO ‘Naar meer slagvaardigheid’

Lees verder

Bijdrage Voordracht Wadloopverordening 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer